A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2006. JANUÁR 13.,

péntek


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

42/2005. (XI. 29.) HM rendelet A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról

4

43/2005. (XII. 6.) HM rendelet A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet kiegészítéséről

7

44/2005. (XII. 15.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásáról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet módosításáról

7

45/2005. (XII. 15.) HM rendelet A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról

11


Határozatok

 

177/2005. (XI. 29.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

12

171/2005. (HK 1/2006.) HM határozat A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ alapító okiratának módosításáról

12

172/2005. (HK 1/2006.) HM határozat A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola alapító határozatának módosításáról

13

173/2005. (HK 1/2006.) HM határozat A HM Katonai Légügyi Hivatal alapító okiratának módosításáról

14


Miniszteri utasítások

 

111/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás A Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Honvédelmi Minisztérium között 1998. január 15-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés végrehajtásának egyes szabályairól szóló 42/1998. (HK 13.) HM utasítás módosításáról

14

112/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről, feladat- és hatásköréről

18

113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás A közalkalmazotti illetménygazdálkodásról

19

114/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról

23

115/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás A 2005. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendről

48

116/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás A honvédségi közalkalmazottak ruházati költségtérítésének 2005. évi egyszeri kiegészítéséről

49

117/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2005. évi összegeinek megállapításáról szóló 52/2005. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

49

118/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás A 3008/2004. (III. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 002/2004. (HK 9.) HM utasítás módosításáról

49

119/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának és Hatásköri Jegyzékének módosításáról

50


Államtitkári rendelkezések

 

176/2005. (HK 1/2006.) HM KÁT intézkedés A honvédelmi balesetekkel kapcsolatos egyes adatszolgáltatásokról

51

178/2005. (HK 1/2006.) HM KÁT intézkedés A Magyar Honvédségnél foglalkoztatott köztisztviselők év végi megajándékozásáról

52


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

100/2005. (HK 1/2006.) HVKF parancs A haderő átalakítás VI. üteme szervezési feladatainak végrehajtásáról szóló 68/2005. (HK 15.) HVKF parancs módosításáról

53

102/2005. (HK 1/2006.) HVKF parancs A szervezeti korszerűsítés és létszámcsökkentés I. ütemével összefüggő szervezési feladatok végrehajtásáról szóló 20/2005. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

53

103/2005. (HK 1/2006.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2005. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

53

101/2005. (HK 1/2006.) HVKF intézkedés A "Missziós Karácsony 2005" rendezvény előkészítésére és végrehajtására

53

104/2005. (HK 1/2006.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2006. (2007-2008.) évi felkészítési és kiképzési feladatairól

53

06/2005. (HK 1/2006.) HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők (NATO Response Forces) 6. váltásának kötelékébe felajánlott erők készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

53


MH főnöki rendelkezések

 

33/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF intézkedés Hatályon kívül helyezésre és hatályba léptetésre

54

34/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF intézkedés A haderő-átalakítás VI. üteme szervezési feladatok híradó és informatikai szakfeladatainak végrehajtásáról szóló 20/2005. (HK 17.) HVK KTFCSF intézkedés módosításáról

54

35/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF intézkedés A KFOR MLF törzstisztjei és század kihelyezésének híradó és informatikai támogatásáról

54

36/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF intézkedés A 33/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF intézkedés módosítására

54

644/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP intézkedés A Magyar Honvédség logisztikai szakanyagainak 2005. év végi leltározására és a befejezést követő adatszolgáltatásokra

55

662/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP intézkedés NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG 3756 "Repülőpetróleum és gázolaj szállítására és átfejtésére szolgáló létesítmények és eszközök", Edition 4) nemzeti bevezetéséről

56

663/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP intézkedés NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG 3967 "Repülő-hajtóanyag szűrőházak, valamint a vízleválasztó- és szűrőelemek tervezési és teljesítmény követelményei", Edition 1) nemzeti bevezetéséről

57

664/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP intézkedés NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG 3784 "Műszaki útmutató a NATO repülőterek szárazföldi és repülő-üzemanyag létesítményeinek tervezéséhez és kivitelezéséhez", Edition 4) nemzeti bevezetéséről

57

665/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP intézkedés NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG 3682 "Repülő-hajtóanyag kezelésekor és folyékony üzemanyag feltöltési/lefejtési műveleteinél alkalmazandó elektrosztatikus biztonsági összekötési eljárások földi átfejtés és repülőgép feltöltése/lefejtése során", Edition 5) nemzeti bevezetéséről

58

673/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP intézkedés A szerződéses állományú katonák természetbeni térítésmentes ebéd étkeztetésének szakfeladatairól szóló 562/2004. (HK 27.) MH ÖLTP intézkedés módosításáról

58

259/2005. (HK 1/2006.) MH EÜPK intézkedés A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere szabályzatának kiadásáról

59


Szerződések

 

HM Ingatlankezelési Hivatal

61

HM Nemzetközi és Rendezvényszervező Hivatal

62

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

62

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

63


Közlemények

 

175/2005. (HK 1/2006.) HM VGHÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásának módosításáról

64

HVKF Pályázat

64

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.