A kiadó honlapja

Ön az oldal 583376. látogatója        Budapest

2006. JANUÁR 27.,

péntek


 


L. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 690 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

1

54/2005. (IX. 23.) EüM. r. Az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

3

1/2006. (OK. 1.) OM utasítás az Oktatási Minisztérium közérdekű adatokkal kapcsolatos tevékenységéről

39


KÖZLEMÉNYEK

 

Közlemény azon felsőoktatási intézményekről, melyekben szakfordító és/vagy tolmácsvizsgát lehet tenni a képzés elvégzése nélkül

40

OM közlemény a Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi összegéről

40

A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

40

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

46

Pályázati felhívás az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére

53

A Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okirata

56

Felhívás szakmai tanulmányi versenyekre

58

Az oktatási miniszter közleményei akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzési programok indításáról

67

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói és egyéb állásaira

69

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetői állásaira és egyéb vezetői állásokra

89

Pályázati felhívás pedagógus munkakörök betöltésére

99

Névváltozás és bélyegző érvénytelenítése

101

Zárás után érkezett pályázati felhívások

101

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

111

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.