A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. JANUÁR 31.,

kedd


 


LIV. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


TÖRVÉNYEK

 

2006. évi VII. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról

1


UTASÍTÁSOK

 

1/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság helyi ügyészségeiről

7

2/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészségek illetékességi területéről

8

3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

9

4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a közérdekű adatok szolgáltatásáról

11

25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2006. február 1-jétől hatályos szöveg)

17


KÖRLEVELEK

 

3/2005. (ÜK. 2006/1.) LÜ h. körlevél a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. körlevél módosításáról

44

2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. körlevél a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

44


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

45

Kinevezés módosítása

45

Áthelyezések, kinevezések

46

Áthelyezések

46

Megbízások

46

Kirendelések, megbízások

46

Szolgálati viszony megszűnések

46

Halálozások

46

Igazolvány érvénytelenítése

46


KÖZLEMÉNYEK

 

A 2006. február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke

47

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

57

Tárgy- és számmutató az Ügyészségi Közlöny 2005. évi évfolyamához

Mell.

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.