A kiadó honlapja

Ön az oldal 280182. látogatója        Budapest

2006. ÁPRILIS 26.,

szerda


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

740

80/2006. (IV. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a katonai és műszaki együttműködésről Budapesten, 2006. január 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

762

47/2006. (IV. 3.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

764

48/2006. (IV. 3.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

764

49/2006. (IV. 3.) KE határozat Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

764

50/2006. (IV. 3.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

764

51/2006. (IV. 3.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

765

1033/2006. (IV. 4.) Korm. határozat A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

765

39/2006. (HK 10.) HM határozat A Magyar Honvédség erőinek katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történő hozzájárulásának engedélyezéséről

765

596/197/2003 TH (HK 10/2006.) HM határozat A rendszeresítésre/kivonásra kerülő haditechnikai eszközökről és hadfelszerelési anyagokról

765

40/2006. (HK 10.) HM utasítás A szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról szóló 24/2002. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

767

41/2006. (HK 10.) HM utasítás A Díszelgő Alegységek Nemzetközi megszervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatokról

767

42/2006. (HK 10.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Hatásköri Jegyzékének módosításáról

769

43/2006. (HK 10.) HM utasítás A Miniszteri Irányelvek a védelmi tervezéshez (2007-2016) 10/2006. (HK 4.) HM utasítás módosításához

772

37/2006. (HK 10.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alá tartozó hivatalok köztisztviselőinek 2006. évi ruházati költségtérítéséről

773

41/2006. (HK 10.) HM KÁT intézkedés Az árvízvédelemből adódó feladatok végrehajtásáról

773

42/2006. (HK 10.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer aktivizálásáról

774

43/2006. (HK 10.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei kijelölt állományának árvízvédelmi feladatok ellátására történő kirendelésről

774

44/2006. (HK 10.) HM KÁT intézkedés Árvízvédelmi feladatok ellátásáról

775

45/2006. (HK 10.) HM KÁT intézkedés Az árvízvédelemből adódó feladatok végrehajtásáról szóló 41/2006. (HK 10.) HM KÁT intézkedés módosításáról

776

36/2006. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az MH KFOR törzstisztek és század kihelyezéséről

776

40/2006. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Reagáló Erők kötelékének 8. váltásba felajánlott állomány kijelöléséről, az alegység összeállításáról és felkészítéséről

776

38/2006. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A kanadai repülőgép-vezető képzésre történő toborzás, állományba vétel és katonai alapkiképzés 2006. évi végrehajtásáról

776

66/2006. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata módszertani foglalkozásának előkészítéséről és végrehajtásáról

782

4/2006. (HK 10.) HM TKF intézkedés A külföldi állami légi járművek be- és átrepülési engedélyezésével összefüggő okmányok központi nyilvántartásáról és az azzal összefüggő adatszolgáltatás rendjéről

783

48/2006. (HK 10.) HM KLH intézkedés Az SE-4/1A típusú mentőernyő típusalkalmassági bizonyítványának kiadásáról

785

186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedés A nemzetközi szervezetek által irányított válságreagáló és béketámogató műveletek logisztikai támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

785

203/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedés Az árvízvédelemből adódó logisztikai feladatok végrehajtásáról

847

141/2006. (HK 10.) MH EÜPK intézkedés A MedWorkS egészségügyi információs rendszer bevezetésére, üzembe helyezésére a Magyar Honvédség gyógyító intézményeiben

847

HM Ingatlankezelési Hivatal

848

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

848

3/2006. (HK 10.) HVKF I. h. közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

849

ZMNE közlemény Pályázat

851

MH SZKIKNY közleménye Bélyegzőérvénytelenítés

852

HM HF Helyesbítés

852

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.