A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2006. MÁJUS 8.,

hétfő


 


L. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 690 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

44/2006. (II. 28.) Korm. r. A Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól

1225

3/2006. (II. 2.) OM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról*

1229

4/2006. (II. 24.) OM r. A 2006/2007. tanév rendjéről

1229

5/2006. (II. 24.) OM r. Egyes felsőoktatási ösztöndíjakról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

1239

6/2006. (II. 28.) OM r. Egyes szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló OM rendeletek kiegészítéséről

1240


HATÁROZATOK

 

16/2006. (II. 27.) Me h. Főiskolai főigazgatói megbízás megerősítéséről

1249

17/2006. (II. 28.) Me h. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról

1249

18/2006. (II. 28.) Me h. Főiskolai tanár felmentéséről

1249


KÖZLEMÉNYEK

 

A Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete Etikai Szabályzata

1249

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények álláshelyeire

1252

Tájékoztató részmunkaidős egyetemi tanári kinevezésről

1257

Tájékoztató a Történelemtanárok Egyletének 2004. évi Közhasznúsági jelentéséről

1258

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetői és egyéb állásaira

1258

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb munkakörök betöltésére

1271

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

1276

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

1277

Pályázati felhívás visszavonása

1325

Helyesbítések

1325

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.