A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. OKTÓBER 31.,

kedd


 


LIV. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


HATÁROZATOK

 

39/2006. (X. 10.) OGY határozat a legfőbb ügyész megválasztásáról

546

175/2006. (X. 20.) KE határozat altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

546

4/2006. KJE jogegységi határozat

546

5/2006. KJE jogegységi határozat

552


UTASÍTÁS

 

21/2006. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK.7.) LÜ utasítás módosításáról

556


KÖRLEVÉL

 

4/2006. (ÜK. 10.) együttes főov. körlevél az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika szabályainak, valamint a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

560


SZEMÉLYI HÍREK

 

Megkövetések

563

Kitüntetések

563

Kinevezések

563

Áthelyezések, kinevezések

564

Áthelyezések

564

Szolgálati viszony megszűnések

564

Halálozások

564

Igazolványok érvénytelenítése

564


KÖZLEMÉNYEK

 

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

565

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

568

Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állás betöltésére

569

Az Adatvédelmi és Műszaki Biztonsági Önálló Osztály új címe, telefon- és faxszámai

570

A Zala Megyei Főügyészség magánjogi és közigazgatási jogi szakága és a Zalaegerszegi Nyomozó Ügyészség új címe, telefon- és faxszámai

570

A Dombóvári Városi Ügyészség új címe, telefon- és faxszámai

570

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.