A kiadó honlapja

Ön az oldal 287962. látogatója        Budapest

2006. MÁJUS 12.,

péntek


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről

859

11/2006. (IV. 10.) HM rendelet Az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló 15/2000. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

878

12/2006. (IV. 10.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak megállapításáról szóló 18/2004. (VII. 7.) HM rendelet módosításáról

881

17/2006. (IV. 14.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet módosításáról

881

13/2006. (IV. 19.) HM rendelet A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, továbbá a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosításáról

885

14/2006. (IV. 20.) HM rendelet A béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során felmerült fegyelmi kérdésekkel kapcsolatos különös szabályokról

886


Határozatok

 

51/2006. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alapító okiratának módosításáról

890

52/2006. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Budapesti Helyőrségparancsnokság alapító okiratának módosításáról

890

53/2006. (HK 11.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatal alapító okiratának módosításáról

891


Miniszteri utasítások

 

44/2006. (HK 11.) HM utasítás A 2006. évi tavaszi árvíz elleni védekezés egyes feladatairól

892

46/2006. (HK 11.) HM utasítás A Magyar Honvédségnek a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történő hozzájárulásáról és 3000 főt meghaladó igénybevételéről

893

47/2006. (HK 11.) HM utasítás A 2006. évi tavaszi árvíz elleni védekezés egyes feladatairól szóló 44/2006. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

893

49/2006. (HK 11.) HM utasítás A nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről

893

50/2006. (HK 11.) HM utasítás A nyugdíjas otthoni elhelyezés pénzbeli támogatásával összefüggő egyes feladatokról

905

51/2006. (HK 11.) HM utasítás A HM ügyeleti és készenléti szolgálatok kialakításának, működésének és irányításának rendjéről szóló 77/2001. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

908

52/2006. (HK 11.) HM utasítás A humánpolitikai helyettes államtitkári feladatok ellátásának ideiglenes szabályairól

908


Államtitkári rendelkezések

 

46/2006. (HK 11.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei állományába tartozók által történő árvízvédelmi feladatok ellátásáról

908

47/2006. (HK 11.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei állományába tartozók által történő árvízvédelmi feladatok ellátásáról szóló 46/2006. (HK 11.) HM KÁT intézkedés módosításáról

909

48/2006. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról

910

49/2006. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2006. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

914

50/2006. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "STEADFAST JAGUAR 2006" NATO gyakorlaton való magyar részvételre vonatkozóan

914


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

67/2006. (HK 11.) HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar törzsigazgató helyettesítéséről

916

68/2006. (HK 11.) HVKF intézkedés Az MH Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értékesítési Rendszer 2006. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

916

69/2006. (HK 11.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar főnöki vezetésbiztosító és támogató csoport szervezéséről és működtetéséről

916


MH főnöki rendelkezések

 

193/2006. (HK 11.) MH ÖLTPK intézkedés A Magyar Honvédség szállítási rendszerének szabályozásáról szóló 455/2004. (HK 23.) MH ÖLTPK intézkedés módosításáról

917

242/2006. (HK 11.) MH ÖLTPK intézkedés A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok tárolásáról és megőrzéséről

917

194/2006. (HK 11.) MH KF intézkedés Egyes intézkedések, szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

920


Szerződések

 

HM Ingatlankezelési Hivatal

921

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

921

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

922

MH 5/62 Könnyű Lövészzászlóalj

922

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.