A kiadó honlapja

Ön az oldal 583382. látogatója        Budapest

2006. MÁJUS 11.,

csütörtök


 


L. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 690 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

2006. évi XLVI. törvény A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról

1329

7/2006. (III. 7.) OM r. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

1330


HATÁROZAT

 

19/2006. (III. 7.) ME h. Főiskolai főigazgatói és rektori megbízásokról és főiskolai főigazgatói megbízások megerősítéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

1337


KÖZLEMÉNYEK

 

Közlemény felsőfokú szakképzési programok indításáról

1337

Közlemény Nagy Tibor Gyula-díj adományozásáról

1338

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői álláshelyeire

1339

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

1351

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

1363

Névváltozás

1373

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

1373

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.