A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. NOVEMBER 30.,

csütörtök


 


LIV. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


TÖRVÉNYEK

 

2006. évi LXXXVII. törvény egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról

578


HATÁROZATOK

 

4/2006. BJE jogegységi határozat

580


UTASÍTÁSOK

 

22/2006. (ÜK. 11.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

583


SZEMÉLYI HÍREK

 

Elismerés

584

Kinevezések

584

Áthelyezések, kinevezések

584

Áthelyezések

585

Megbízások

585

Szolgálati viszony megszűnések

585

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.