A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. DECEMBER 31.,

vasárnap


 


LIV. ÉVFOLYAM

12. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


HATÁROZATOK

 

62/2006. (XI. 23.) AB határozat

594

248/2006. (XII. 5.) KE határozat katonai főügyész és legfőbb ügyész helyettesének kinevezéséről

603

249/2006. (XII. 5.) KE határozat legfőbb ügyész helyettesének kinevezéséről

603

272/2006. (XII. 18.) KE határozat vezérőrnagyi előléptetésről

603


UTASÍTÁSOK

 

23/2006. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozat átadásáról, kezeléséről és az abban foglalt adatok védelméről szóló 10/2001. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

603


KÖRLEVELEK

 

5/2006. (ÜK. 12.) együttes főov. körlevél a vádképviselet, illetve a másod- és harmadfokú büntetőbírósági eljárás során előterjeszthető egyes ügyészi nyilatkozatokról és indítványokról

611


SZEMÉLYI HÍREK

 

Megkövetés

612

Kinevezések

612

Áthelyezések

612

Megbízások

612

Vezetői tisztségről lemondás

612

Szolgálati viszony megszűnések

612


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

613

Pályázati felhívás katonai főosztályvezető ügyészi állás betöltésére

614

Helyesbítés

614

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.