A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2006. JÚNIUS 15.,

csütörtök


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

13. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2006: LIV. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

988

2006: LV. tv. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

988

2006: LVII. tv. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

989

15/2006. (IV. 29.) HM rendelet A katonai toborzás rendjéről szóló 23/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

1001

108/2006. (V. 26.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

1003

109/2006. (V. 26.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

1003

62/2006. (HK 13.) HM határozat Honvédelmi miniszteri határozat hatályon kívül helyezéséről

1003

59/2006. (HK 13.) HM utasítás A honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 45/2006. (HK 12.) HM utasítás módosításáról

1004

61/2006. (HK 13.) HM utasítás Honvédelmi miniszteri utasítás hatályon kívül helyezéséről

1004

62/2006. (HK 13.) HM utasítás A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzatok véleményezési eljárásaiban, valamint a polgári beruházásokkal összefüggő hatósági engedélyezési eljárásokban való részvétel szabályairól

1004

63/2006. (HK 13.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Kabinet feladatairól és működési rendjéről szóló 27/2004. (HK 6.) HM utasítás módosításáról

1007

60/2006. (HK 13.) HM KÁT szakutasítás Az egyszerű közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzések végrehajtásáról és a (köz)beszerzéseket érintő egyes feladatokról

1007

60/2006. (HK 13.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A repülőgép-vezetők külföldi felkészítésének előkészítéséről szóló 8/2002. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

1009

61/2006. (HK 13.) HM KÁT intézkedés A honvédelmi tárcának a válságkezelés egyes feladataiban való részvétele elemzéséről

1009

63/2006. (HK 13.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban a hadkötelezettség bevezethetőségének feladat- és feltételrendszerét elemző tanulmány összeállításáról

1010

78/2006. (HK 13.) HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök első helyettes helyettesítéséről

1011

80/2006. (HK 13.) HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök első helyettes helyettesítéséről

1011

81/2006. (HK 13.) HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar törzsigazgató helyettesítéséről

1011

82/2006. (HK 13.) HVKF parancs Az MH szintű lőkiképzési szakmai nap előkészítéséről és végrehajtásáról

1011

74/2006. (HK 13.) HVKF intézkedés A "Bátor Lépés 2006" magyar-szerb és montenegrói kétoldalú katonai katasztrófavédelmi gyakorlat végrehajtásáról

1011

79/2006. (HK 13.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj különleges műveleti képességének elérésével kapcsolatos feladatokról

1011

10/2006. (HK 13.) HVK KTFCSF intézkedés Az "Ejtőernyős alapismeretek tankönyv" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1012

11/2006. (HK 13.) HVK KTFCSF intézkedés A "Vázlatalbum a válságreagáló műveletekhez" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1012

13/2006. (HK 13.) HVK KTFCSF intézkedés "A Magyar Honvédség búvár kézikönyve" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1012

244/2006. (HK 13.) MH ÖLTPK intézkedés A térképészeti szakanyag ellátás végrehajtására kiadott szakutasítás (Ált/206.) módosításáról

1012

323/2006. (HK 13.) MH ÖLTPK intézkedés A honvédelmi szervezetek által végrehajtandó logisztikai beszerzések feladatairól

1016

214/2006. (HK 13.) MH EÜPK intézkedés A 2006. évben végrehajtandó egészségügyi alkalmassági-, és szűrővizsgálatokról szóló 280/2005. (HK 3/2006.) MH EÜPK intézkedés módosításáról

1017

140/2006. (HK 13.) MH SZFPK intézkedés "A HUMINT képzés kézikönyve" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1018

208/2006. (HK 13.) MH SZFPK intézkedés A "Könnyű lövész harci ösvény alkalmazói és módszertani segédlet" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1018

180/2006. (HK 13.) MH FVTSZF intézkedés A "Légvédelmi Rendszer Barát-Ellenség Felismerőberendezés Tankönyv OC/SVH" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1018

181/2006. (HK 13.) MH FVTSZF intézkedés A "Légvédelmi Rendszer Mcp Shorar Felderítő Radar A megelőző karbantartások ütemterve 82135007 B" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1018

182/2006. (HK 13.) MH FVTSZF intézkedés A "Légvédelmi Rendszer Mcp Shorar Felderítő Radar Tankönyv OC/SVH" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1019

176/2006. (HK 13.) MH PCGTSZF intézkedés A "Kézikönyv a Műszaki Ellenőrző Állomáson folyó szaktevékenység végzéséhez" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1019

HM Ingatlankezelési Hivatal

1020

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

1020

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

1021

MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred

1021

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

1021

HM HFF A Szabványügyi Közlönyben megjelent - a Magyar Honvédséget érintő - szabványok felsorolásáról

1022

4/2006. (HK 13.) HVKF I. h. közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

1022

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.