A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2006. MÁJUS 31.,

szerda


 


L. ÉVFOLYAM

13. szám


 

ÁRA: 690 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

61/2006. (III. 23.) Korm. r. A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről

1473

68/2006. (III. 28.) Korm. r. A Felsőoktatási és Tudományos Tanácsról

1475

69/2006. (III. 28.) Korm. r. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról

1480

70/2006. (III. 28.) Korm. r. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

1486

8/2006. (III. 23.) OM r. A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről

1503

9/2006. (III. 27.) OM r. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet módosításáról

1508

10/2006. (III. 27.) OM r. A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról

1509

11/2006. (III. 27.) OM r. Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

1526

12/2006. (III. 28.) OM r. A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról

1538

13/2006. (III. 31.) OM r. A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

1541


HATÁROZATOK

 

38/2006. (III. 23.) KE h. Egyetemi tanár felmentéséről

1550

22/2006. (III. 28.) ME h. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjainak megbízásáról

1550


KÖZLEMÉNYEK

 

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozatai

1550

A Debreceni Egyetem alapító okirata

1555

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények álláshelyeire

1557

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetői és egyéb állásaira

1567

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

1574

Névváltozások, bélyegzőérvénytelenítések

1582

Tájékoztató az oktatás területén adományozható, illetve javasolható kitüntetések és szakmai elismerések adományozási időpontjairól, keretszámairól, a javaslatok felterjesztésének helyéről, határidejéről, tartalmáról, továbbá az irányadó hatályos jogszabályokról

1583

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

1585

Helyesbítés, pályázat visszavonása

1628

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

1628

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.