A kiadó honlapja

Ön az oldal 280163. látogatója        Budapest

2006. JÚNIUS 30.,

péntek


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

14. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

118/2006. (VI. 7.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

1027

64/2006. (HK 14.) HM határozat Az MH KFOR MLF Század ideiglenes katonai szervezet megszüntetéséről

1027

65/2006. (HK 14.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

1027

66/2006. (HK 14.) HM határozat Az MH Õr- és Biztosító Szakasz ideiglenes katonai szervezet megszüntetéséről

1029

67/2006. (HK 14.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

1029

68/2006. (HK 14.) HM határozat A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 6. váltás létrehozásáról szóló 2/2006. (HK 3.) HM határozat módosításáról

1031


Miniszteri utasítások

 

65/2006. (HK 14.) HM utasítás A Magyar Honvédségnek a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történő hozzájárulásáról és 3000 főt meg nem haladó engedélyezéséről

1031

66/2006. (HK 14.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Hatásköri Jegyzékének módosításáról

1032

67/2006. (HK 14.) HM utasítás Honvédelmi miniszteri utasítás hatályon kívül helyezéséről

1033


Államtitkári rendelkezések

 

64/2006. (HK 14.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény 2006. évi gazdálkodásáról

1033

70/2006. (HK 14.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központok létrehozásáról és működési rendjéről szóló 117/2005. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1043

72/2006. (HK 14.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az MH KFOR törzstisztek és század kihelyezéséről szóló 36/2006. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1044


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

83/2006. (HK 14.) HVKF parancs A haderő átalakítás VI. üteme szervezési feladatainak végrehajtásáról szóló 68/2005. (HK 15.) HVKF parancs módosításáról

1044

84/2006. (HK 14.) HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök első helyettes helyettesítéséről

1044

85/2006. (HK 14.) HVKF intézkedés A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásával kapcsolatos megemlékezések, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények feladatairól szóló 75/2002. (HK 20.) HVKF intézkedés módosításáról

1044

86/2006. (HK 14.) HVKF intézkedés A katonai rendészeti szolgálatok ellátásának részletes szabályozásáról, és az ahhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

1045


MH főnöki rendelkezések

 

1/2006. (HK 14.) HM PTLSZ Püspök intézkedés A HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Szolgálati Ág csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1046

249/2006. (HK 14.) MH ÖLTPK intézkedés A vezénylő zászlós csapatjelvényeinek rendszeresítéséről

1047


MH csapatparancsnoki rendelkezések

 

106/2006. (HK 14.) MH PÁPA BRT PK intézkedés Az MH Pápa Bázisrepülőtér csapatkarjelzésének gyakorló egyenruhára történő rendszeresítéséről

1050

704/2006. (HK 14.) MH 64. BSZJ LE PK intézkedés Az MH 64. BSZJ LE Nemzeti Támogató Zászlóalj csapatkarjezésének rendszeresítéséről

1051


Szerződések

 

HM Ingatlankezelési Hivatal

1053

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

1053


Közlemények

 

71/2006. (HK 14.) HM közlemény Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő lakóépületek (lakások) valamint személygépkocsi tároló helyiségek (állóhelyek) elidegenítésre történő kijelölésének XXI. üteméről

1055

ZMNE Pályázat

1055

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.