A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2006. JÚNIUS 8.,

csütörtök


 


L. ÉVFOLYAM

14. szám


 

ÁRA: 690 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

60/2006. (III. 23.) Korm. r. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

1633

75/2006. (IV. 3.) Korm. r. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

1634

77/2006. (IV. 4.) Korm. r. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

1635

79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

1638

84/2006. (IV. 7.) Korm. r. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

1662

14/2006. (IV. 3.) OM r. A szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről

1662

15/2006. (IV. 3.) OM r. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről*

1666

16/2006. (IV. 6.) OM r. A külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet módosításáról

1667


HATÁROZATOK

 

53/2006. (IV. 3.) KE h. Rektori megbízás alóli felmentésről

1669

27/2006. (IV. 10.) ME h. Az Arany János Közalapítvány a Tudományért felügyelő bizottsága tagjainak megbízásáról

1669

24/2006. (IV. 5.) ME h. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjának megbízásáról

1669

25/2006. (IV. 5.) ME h. Főiskolai rektor megbízásáról

1669

26/2006. (IV. 5.) ME h. Főiskolai tanári kinevezéséről

1669


KÖZLEMÉNYEK

 

Az oktatási miniszter közleménye a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjainak névsoráról

1670

Közlemény habilitált doktori címet szerzettekről

1670

A Pannon Egyetem alapító okirata

1671

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata

1673

Pályázati felhívás a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság főtitkári beosztására

1675

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői álláshelyeire

1676

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetői állásaira és egyéb vezetői állásokra

1681

Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek betöltésére

1686

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

1694

Bélyegző érvénytelenítése

1716

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.