A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2006. AUGUSZTUS 10.,

csütörtök


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

16. szám


 

ÁRA: 861 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

154/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1076

17/2006. (VI. 19.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium szervezetei és a Magyar Honvédség szervezetei jogi képviseletének rendjéről szóló 20/2001. (VIII. 9.) HM rendelet módosításáról

1077

18/2006. (VI. 27.) HM rendelet A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítők kártérítési felelősségének egyes szabályiról

1077


Határozatok

 

130/2006. (VI. 21.) KE határozat Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

1083

136/2006. (VII. 17.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

1083

78/2006. (HK 16.) HM határozat A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról

1083


Miniszteri utasítások

 

68/2006. (HK 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Hatásköri Jegyzékének módosításáról

1085

69/2006. (HK 16.) HM utasítás A honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 45/2006. (HK 12.) HM utasítás módosításáról

1086

70/2006. (HK 16.) HM utasítás A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjszerződéseinek megkötéséről szóló 74/2005. (HK 15.) HM utasítás módosításáról

1086

71/2006. (HK 16.) HM utasítás Az ösztöndíjszerződések megszűnéséből eredő, a Magyar Honvédséget megillető igény érvényesítésének rendjéről

1087

72/2006. (HK 16.) HM utasítás A polgári felsőoktatási intézmények hallgatóival köthető ösztöndíjszerződés, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről

1089

73/2006. (HK 16.) HM utasítás A külföldi fegyveres erők repülő-eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség repülő-eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjéről

1092

74/2006. (HK 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos feladatokról

1105

75/2006. (HK 16.) HM utasítás A Magyar Honvédség Központi Honvédkórház rekonstrukciós beruházás befejezésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2003. (HK 10.) HM utasítás módosításáról

1109

76/2006. (HK 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1109

77/2006. (HK 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos feladatokról szóló 74/2006. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

1110

78/2006. (HK 16.) HM utasítás Az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban résztvevő katonai szervezet létrehozásának feladatairól, valamint a személyi állomány kihelyezésének előkészítéséről és végrehajtásáról

1111

79/2006. (HK 16.) HM utasítás A légitámaszpont- és a katonai létesítmény-látogatás, valamint a főbb fegyver- és harci technikai rendszerek új típusainak bemutatója előkészítéséről és végrehajtásáról

1114

80/2006. (HK 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos feladatokról szóló 74/2006. (HK 16.) HM utasításban meghatározottakkal összefüggő szakmai feladatok végrehajtásáról

1117


Államtitkári rendelkezés

 

75/2006. (HK 16.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés tató-mentő Szolgálat helyzetének korszerű szabályozására irányuló javaslat kidolgozására

1124


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

94/2006. (HK 16.) HVKF parancs A haderő-átalakítás VI. üteme szervezési feladatainak végrehajtásáról szóló 68/2005. (HK 15.) HVKF parancs módosításáról

1125

91/2006. (HK 16.) HVKF intézkedés Az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban résztvevő katonai szervezet létrehozásának feladatairól, valamint a személyi állomány kihelyezésének előkészítéséről és végrehajtásáról

1125

93/2006. (HK 16.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar átalakításával, illetve az MH Műveleti Irányító Központ megalakításával összefüggő szervezési feladatok végrehajtásáról

1129


MH főnöki rendelkezések

 

21/2006. (HK 16.) HVK KTFCSF intézkedés A helyőrségek kategóriába sorolásáról

1129

22/2006. (HK 16.) HVK KTFCSF szakintézkedés Az afganisztáni tartományi újjáépítő csoportban résztvevő katonai szervezet tevékenységének felderítő támogatásáról

1130

424/2006. (HK 16.) MH ÖLTPK intézkedés A 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözettel történő ellátás rendjéről

1130

425/2006. (HK 16.) MH ÖLTPK intézkedés A Gépjármű Beszerzési Program keretében beszerzett gépjárművek részegységeinek gazdálkodási árairól

1132

245/2006. (HK 16.) MH EÜPK intézkedés A nyári időszakban betartandó higiénés szabályokról

1142

584/2005. (HK 16/2006.) MH SZFPK intézkedés "A páncéltörő rakétaosztály harci alkalmazásának elvei" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1143


MH szolgálatfőnöki rendelkezések

 

108/2006. (HK 16.) MH TSZF intézkedés A csapatoknál készített térképvázlatokon alkalmazandó jelölésekre

1144


Szerződések

 

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal

1149

Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ

1149

Magyar Honvédség Támogató Ezred

1150

Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ

1151

Magyar Honvédség 5/62 Könnyű Lövészzászlóalj

1151


Közlemények

 

80/2006. (HK 16.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

1152

5/2006. (HK 16.) HVKF I. h. közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

1152

ZMNE Pályázatok

1156

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.