A kiadó honlapja

Ön az oldal 583307. látogatója        Budapest

2006. JÚNIUS 26.,

hétfő


 


L. ÉVFOLYAM

16. szám


 

ÁRA: 690 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

18/2006. (IV. 24.) OM r. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjéről

1961

19/2006. (IV. 29.) OM r. A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról

1965


HATÁROZATOK

 

1046/2006. (IV. 25.) Korm. h. A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

1965

1047/2006. (IV. 25.) Korm. h. A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosítása

1965


KÖZLEMÉNYEK

 

Az egészségügyi miniszter közleménye az egészségügyi szakképesítések írásbeli vizsganapjairól, valamint az írásbeli tételek átvételének idejéről és módjáról

1966

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények álláshelyeire

1970

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetői állásaira és egyéb vezetői állásokra

1977

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

1981

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

1985

Zárás után érkezett pályázati felhívások, közlemények

1985

Közlemény a 2006/2007. tanév közoktatási tankönyvjegyzék II. negyedéves kiegészítéseiről és változásairól

1990

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.