A kiadó honlapja

Ön az oldal 287962. látogatója        Budapest

2006. AUGUSZTUS 24.,

csütörtök


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

17. szám


 

ÁRA: 861 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

19/2006. (VII. 24.) HM-EüM, együttes rendelet A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM-ESZCSM együttes rendelet módosításáról

1163

20/2006. (VIII. 2.) HM rendelet Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja magyarországi végrehajtási rendjéről és szabályairól szóló 31/2000. (X. 27.) HM rendelet módosításáról

1166

21/2006. (VIII. 8.) HM rendelet A hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelőző védelmi helyzetben történő katonai szolgálatra való behívásának, katonai szolgálatának és leszerelésének rendjéről

1170

22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

1177


Határozatok

 

81/2006. (HK 17/I.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító okiratának módosításáról

1188

82/2006. (HK 17/I.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Központi Logisztikai Hivatal Előkészítő Törzs alapításáról

1190

83/2006. (HK 17/I.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal alapító okiratának módosításáról

1192

85/2006. (HK 17/I.) HM határozat A Magyar Honvédség Művelet Irányító Központ alapításáról

1193


Miniszteri utasítások

 

81/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A pénzszállítások kísérésének biztosítására

1195

83/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A 2006. évi tisztavatás végrehajtásáról

1199

84/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének kiadásáról

1199

85/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A NATO Kodifikációs Rendszer alkalmazásáról szóló 109/2005. (HK 25.) HM utasítás módosításáról

1199

86/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A 2007. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével összefüggő előkészítő feladatokról

1200

87/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium szervei és a miniszter alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves és havi feladatterveinek elkészítésével összefüggő feladatokról

1201

88/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről

1203

89/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A köztisztviselők, közalkalmazottak élelmezési ellátásáról

1205

90/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Kollégiumáról és működési rendjéről

1210

91/2006. (HK 17/I.) HM utasítás A Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 102/2005. (HK 22.) HM utasítás módosításáról

1212


MH főnöki rendelkezések

 

62/2006. (HK 17/I.) HM SZFO intézkedés A Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos szervezési feladatainak végrehajtására vonatkozó személyügyi szakfeladatokról

1214

23/2006. (HK 17/I.) HVK KTFCSF intézkedés Az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban résztvevő katonai szervezet felkészítéséről, kiképzéséről és működésének előkészítéséről

1214

479/2006. (HK 17/I.) MH ÖLTP intézkedés A honvédségi járművek közúti forgalomba helyezéséről

1214

495/2006. (HK 17/I.) MH ÖLTP intézkedés A szervezeti korszerűsítés logisztikai feladatainak végrehajtásáról

1215


MH szolgálatfőnöki rendelkezés

 

130/2006. (HK 17/I.) MH TSZF intézkedés Az afganisztáni Tartományi Újjáépítési Csoportban résztvevő katonai szervezet tevékenységének geoinformációs támogatásáról

1215


Szerződések

 

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal

1217

Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ

1217

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

1218


Közlemények

 

MH SZKIKNY Bélyegző érvénytelenítése

1219

ZMNE Pályázat

1219

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okirata

1220

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.