A kiadó honlapja

Ön az oldal 583382. látogatója        Budapest

2006. JÚLIUS 17.,

hétfő


 


L. ÉVFOLYAM

18. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

123/2006. (V. 19.) Korm. r. A közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről

2113

119/2006. (V. 15.) Korm. r. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

2116

21/2006. (V. 12.) OM r. Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet módosításáról

2118

7/2006. (V. 18.) FMM–OM e. r. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelölésével, valamint a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet módosításáról

2137


HATÁROZAT

 

29/2006. (V. 12.) ME h. Főiskolai rektor megbízásáról

2139


KÖZLEMÉNYEK

 

Közlemény a pedagógus-továbbképzési jegyzék kiadásáról*

 

OM közlemény egyes szakképesítések központi programjainak kiadásáról

2140

Közlemény az Országos vizsgáztatási és az Országos szakértői névjegyzék közzétételéről

2140

Felhívás Szakképző iskolák V. országos vers- és prózamondó versenyére

2247

Az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány (OMAA) Kuratóriuma által jóváhagyott projektpályázatok, az OMAA közhasznúsági jelentése, mérlege és eredmény-kimutatása

2249

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények oktatói állásaira

2252

Pályázati felhívás óvodavezetői, iskolaigazgatói és egyéb vezetői állásokra

2255

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

2259

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

2268

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

2268

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.