A kiadó honlapja

Ön az oldal 287963. látogatója        Budapest

2006. OKTÓBER 10.,

kedd


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

19. szám


 

ÁRA: 861 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

151/2006. (IX. 11.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

1475

91/2006. (HK 19.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi és Rendezvényszervező Hivatal alapító okiratának módosításáról

1475

92/2006. (HK 19.) HM határozat A Magyar Honvédség Könnyű Gyalog Század költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 30/2006. (HK 9.) HM határozat módosításáról

1475

93/2006. (HK 19.) HM határozat A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okiratának módosításáról

1476

96/2006. (HK 19.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal alapító okiratának módosításáról

1476


Miniszteri utasítások

 

94/2006. (HK 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Kollégiumáról és működési rendjéről szóló 90/2006. (HK 17/I.) HM utasítás módosításáról

1477

95/2006. (HK 19.) HM utasítás A Magyar Honvédség integrált logisztikai rendszerének kialakításával összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

1477

96/2006. (HK 19.) HM utasítás Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt egyes feladatok végrehajtásának előkészítéséről

1479

97/2006. (HK 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Kabinet feladatairól és működési rendjéről szóló 27/2004. (HK 6.) HM utasítás módosításáról

1482

98/2006. (HK 19.) HM utasítás A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és formai követelményeiről, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjéről szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás módosításáról

1483

99/2006. (HK 19.) HM utasítás A szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról

1484

100/2006. (HK 19.) HM utasítás Az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban résztvevő katonai szervezet működésével és a Magyar Honvédség Könnyű Gyalog Század kivonásával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

1489

101/2006. (HK 19.) HM utasítás A 2006. évi helyi önkormányzati képviselői és polgármesteri választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról

1498

102/2006. (HK 19.) HM utasítás A társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

1500

103/2006. (HK 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium részvételével alapított közhasznú társaságok működése feletti tulajdonosi és szakmai felügyeletgyakorlás és a szakmai követelménytámasztás rendjéről szóló 96/2005. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

1507


Államtitkári rendelkezés

 

97/2006. (HK 19.) HM JSZÁT-HVKF intézkedés A 2006. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1508


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

102/2006. (HK 19.) HVKF parancs A XIV. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

1508

100/2006. (HK 19.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság megalakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1508

101/2006. (HK 19.) HVKF intézkedés Az egyes Honvéd Vezérkar főnöki munkáltatói jogkörök gyakorlásáról

1508

104/2006. (HK 19.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar felső szintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről, valamint az azokkal összefüggő egyes feladatokról

1508

105/2006. (HK 19.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei éves és havi feladattervének elkészítésével összefüggő feladatokról

1509


MH főnöki rendelkezés

 

667/2006. (HK 19.) MH ÖLTPK intézkedés A haditechnikai ágazatok általános és speciális mérőeszközeinek átadásáról

1509


Szerződések

 

HM Nemzetközi és Rendezvényszervező Hivatal

1522

MH Katonai Közlekedési Központ

1522

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

1522


Közlemények

 

98/2006. (HK 19.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

1523

HÉF Együttműködési Megállapodás

1523

ZMNE Pályázat

1525

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.