A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2006. AUGUSZTUS 7.,

hétfő


 


L. ÉVFOLYAM

19. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

22/2006. (V. 22.) OM r. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról

2281

23/2006. (V. 24.) OM r. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról1

2310


KÖZLEMÉNYEK

 

A Védelem Oktatási Központ Kht. közhasznúsági jelentése

2310

Közlemény Eötvös József-díj adományozásáról

2313

Közlemény Tessedik Sámuel-díj adományozásáról

2314

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény oktatói állására

2314

Pályázati felhívás nevelési-oktatási, és egyéb intézmények vezetői állásaira

2314

Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek betöltésére

2321

Zárás után érkezett pályázati felhívások

2328

Közlemény az állami felsőoktatási intézmények alapító okiratairól*

 

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.