A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2006. JANUÁR 20.,

péntek


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabály

 

46/2005. (XII. 22.) HM rendelet A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseiről szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

76


Határozat

 

181/2005. (HK 2/2006.) HM határozat A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér alapító okiratának módosításáról

79


Miniszteri utasítások

 

120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és formai követelményeiről, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjéről

81

121/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás A munkáltató által biztosított egyes béren kívüli juttatások nyilvántartásához szükséges adatszolgáltatás rendjéről

85

122/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás Az egyes külföldön szolgálatot teljesítő személyek vendéglátási és reprezentációs tevékenységéről

85

123/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás A LINK-16 munkacsoport létrehozásáról szóló 8/2005. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

89

124/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás A HM fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól, a HM fejezet egységes államháztartási belső ellenőrzési kézikönyvének kiadásáról szóló 91/2004. (HK 26.) HM utasítás, valamint a külföldi szolgálatot teljesítő katonai szervezetek ellenőrzési rendjéről szóló 95/2004. (HK 26.) HM utasítás módosításáról

90


Államtitkári rendelkezések

 

180/2005. (HK 2/2006.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2006. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

103

183/2005. (HK 2/2006.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Katonai Általános Biztonsági és Egészségvédelmi Szabályzat kidolgozásának részletes feladatairól

103


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

106/2005. (HK 2/2006.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar főnök első helyettes helyettesítéséről

104

107/2005. (HK 2/2006.) HVKF intézkedés A NATO és az EU intézményeinél lévő katonai képviseletek, valamint az egyes szövetséges országok vezérkaránál lévő összekötők és a kapcsolattartásban érintett HM és MH szervek közötti jelentési és információs rendszer működtetéséről

104

108/2005. (HK 2/2006.) HVKF intézkedés A szerződéses legénységi szolgálatra alkalmas jelentkezők bevonulásának végrehajtásával kapcsolatos szakfeladatokról

106

1/2006. (HK 2.) HVKF intézkedés A terrorizmus elleni küzdelem katonai feladataira való felkészítés rendjéről

108


MH főnöki rendelkezések

 

681/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedés A repülő és helikopter műszaki üzembentartó pótlék folyósítására jogosító nómenklatúrájáról szóló 408/2005. (HK 15.) MH ÖLTP intézkedés módosításáról

110

686/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedés Az MH Élelmezési Szolgálatának pénz és anyagnormáit tartalmazó normafüzet kiadásáról és egyes élelmezési szakfeladatokról

111

669/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedés Az EVE STANAG 4438 "A NATO Raktári Számokkal kapcsolatos adatok terjesztésének egységes rendszere" (EDITION 2) NATO Egységesítési Egyezmény nemzeti bevezetéséről

126

670/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedés Az EVE STANAG 4199 "Az anyaggazdálkodási adatok cseréjének egységes rendszere" (EDITION 4) NATO Egységesítési Egyezmény nemzeti bevezetéséről

130

671/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedés Az EVE STANAG 3151 "A cikkazonosítás egységes rendszere" (EDITION 9) NATO Egységesítési Egyezmény nemzeti bevezetéséről

133

672/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedés Az EVE STANAG 3150 "Az ellátási cikkek osztályozásának egységes rendszere" (EDITION 8) NATO Egységesítési Egyezmény nemzeti bevezetéséről

137


Szerződések

 

HM Ingatlankezelési Hivatal

140

HM Nemzetközi és Rendezvényszervező Hivatal

140

MH Katonai Közlekedési Központ

141

MH Támogató Ezred

141

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

142


Közlemények

 

HM Közlemény a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumának 2006. évi kiemelt céljairól

142

1080/1/2005. (HK 2/2006.) HM TH főigazgató NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

142

HM Humánpolitikai Főosztály pályázati felhívás

142

ZMNE pályázati felhívás

143

MH SZKIKNY bélyegző érvénytelenítése

144

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.