A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. FEBRUÁR 28.,

kedd


 


LIV. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

5/2006. (ÜK. 2.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

65

6/2006. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

66

14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról [Az 5/2006. (ÜK. 2.) LÜ utasítással egységes szerkezetbe foglalt, 2006. február 1-jétől hatályos szöveg]

67


SZEMÉLYI HÍREK

 

Címadományozások

74

Kinevezések

74

Áthelyezések, kinevezések

74

Áthelyezések, megbízások

75

Kirendelések, megbízások

75

Áthelyezések

75

Szolgálati viszony megszűnések

77

Halálozás

77

Igazolványok érvénytelenítése

77


KÖZLEMÉNYEK

 

Tájékoztató a lakásépítési alap 2005. évi felhasználásáról

77

Tájékoztató az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány 2005. évi tevékenységéről

78

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

79

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.