A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2006. OKTÓBER 25.,

szerda


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

20. szám


 

ÁRA: 861 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabály

 

24/2006. (IX. 7.) HM-IRM együttes rendelet A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet módosításáról

1531


Határozatok

 

158/2006. (IX. 27.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

1534

163/2006. (IX. 29.) KE határozat Rendfokozat posztumusz helyreállításáról

1534

1091/2006. (IX. 28.) Korm. határozat A NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvételről

1534

99/2006. (HK 20.) HM határozat A HM Ingatlankezelési Hivatal alapító okiratának módosításáról

1535

100/2006. (HK 20.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

1535

102/2006. (HK 20.) HM határozat A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 6. váltás ideiglenes katonai szervezet megszüntetéséről

1537

103/2006. (HK 20.) HM határozat A Magyar Honvédség Iraki Kiképzést Biztosító Század ideiglenes katonai szervezet megszüntetéséről

1537

104/2006. (HK 20.) HM határozat A költségvetési szerv alapításáról szóló 71/1997. HM határozat módosításáról

1538


Miniszteri utasítások

 

104/2006. (HK 20.) HM utasítás A szolgálati rádiótelefon-ellátás és -használat szabályairól szóló 79/2005. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

1539

105/2006. (HK 20.) HM utasítás A HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj alapításáról és az ösztöndíj odaítéléséről

1544

106/2006. (HK 20.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2007-2009. évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről

1545

107/2006. (HK 20.) HM utasítás A honvédelmi tárcának a válságkezelés egyes feladataiban való részvétele elemzéséről szóló 61/2006. (HK 13.) HM KÁT intézkedés és a megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban a hadkötelezettség bevezethetőségének feladat- és feltételrendszerét elemző tanulmány összeállításáról szóló 63/2006. (HK 13.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

1559


Államtitkári rendelkezés

 

105/2006. (HK 20.) HM Jogi SZÁT-HVKF intézkedés A 2006. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1559


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezés

 

106/2006. (HK 20.) HVKF parancs A "BETEVÉS IRÁNY 2006" gyakorlat és bemutató foglalkozás előkészítéséről és végrehajtásáról kiadott 59/2006. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

1559


MH főnöki rendelkezések

 

53/2006. (HK 20.) HM KPSZH intézkedés A lakbértámogatás folyósításáról szóló 38/2002. (HK 20.) HM KPSZH intézkedés módosításáról

1560

54/2006. (HK 20.) HM KPSZH intézkedés A lakásüzemeltetési hozzájárulás folyósításáról

1560

617/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK-MH LEPK együttes intézkedés A Re/188 cikkszámú "A Jak-52 típusú repülőgép légi üzemeltetési szakutasítása" című kiadvány módosításáról

1565

655/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK intézkedés A Rába H18 típusú gépjárműből és a BMK-130M típusú motorcsónakból álló járműszerelvény közúti forgalomban való részvételéről

1568

690/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK intézkedés A lövedék- és repeszálló védőmellénnyel való ellátás szabályozásáról

1569

691/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK intézkedés A MILES lézeres harckiképző rendszer alkalmazásáról és üzemeltetéséről

1571

349/2006. (HK 20.) MH EÜPK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2348 - Katonai kórházi ellátási alapadatok 3. kiadás) nemzeti bevezetéséről

1582

367/2006. (HK 20.) MH EÜPK intézkedés Egységes NATO Előírás [STANAG 2228 - Szövetséges összhaderőnemi egészségügyi biztosítás doktrínája - 2. kiadás - AJP - 4.10. (A)] nemzeti bevezetéséről

1583


MH csapatparancsnoki rendelkezések

 

485/2006. (HK 20.) MH SZKK PK intézkedés Az MH Szentendrei Kiképző Központ csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1583

105/2006. (HK 20.) MH SZKK PK intézkedés Az MH Szentendrei Kiképző Központ csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1584

136/2006. (HK 20.) MH 5/3. BM.KLZ.PK. intézkedés Az MH 5/3. Bercsényi Miklós Könnyű Lövészzászlóalj csapatjelvény rendszeresítéséről

1585

141/2006. (HK 20.) MH BTKK PK intézkedés Az MH Béketámogató Kiképző Központ csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1586


Szerződés

 

HM Ingatlankezelési Hivatal

1588


Közlemények

 

8/2006. (HK 20.) HVKF I. h. közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

1589

20/2006. (HK 20.) HM KLHET közlemény A Szabványügyi közlönyben megjelent - a Magyar Honvédséget érintő - katonai nemzeti szabványok felsorolásáról

1590

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.