A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2006. DECEMBER 29.,

péntek


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

24. szám


 

ÁRA: 861 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

6/2006. (XI. 17.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak és térítési díjainak megállapításáról

1803

27/2006. (XII. 5.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

1804


Határozatok

 

248/2006. (XII. 5.) KE határozat Katonai főügyész és legfőbb ügyész helyettesének kinevezéséről

1813

250/2006. (XII. 5.) KE határozat Altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

1813

251/2006. (XII. 5.) KE határozat Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

1813

253/2006. (XII. 5.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

1814

255/2006. (XII. 5.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1814

260/2006. (XII. 6.) KE határozat Posztumusz dandártábornoki kinevezésről

1814

267/2006. (XII. 8.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

1815

167/2006. (HK 24.) HM határozat A Magyar Honvédség Műveleti Központ alapításáról

1815


Miniszteri utasítások

 

128/2006. (HK 24.) HM utasítás A HM objektumok csökkentésével kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtásáról

1817

129/2006. (HK 24.) HM utasítás A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1818

130/2006. (HK 24.) HM-KüM-GKM együttes utasítás Az Európai Védelmi Ügynökség működésében való magyar részvételről

1821

131/2006. (HK 24.) HM utasítás A Nyomtatványrendszeresítő Bizottság felállításáról és működésének rendjéről, valamint a nyomtatványrendszeresítés, módosítás és hatályon kívül helyezés szabályairól

1822

132/2006. (HK 24.) HM utasítás A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, közalkalmazottai és köztisztviselői 2006. év végi megajándékozásáról

1824

133/2006. (HK 24.) HM utasítás A 2007. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1824


Államtitkári rendelkezések

 

165/2006. (HK 24.) HM jogi SZÁT-HVKF együttes intézkedés A 2006. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1825


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

131/2006. (HK 24.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2006. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

1825

134/2006. (HK 24.) HVKF parancs A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszaka feladatainak végrehajtásáról

1826

135/2006. (HK 24.) HVKF parancs A szervezeti átalakítás 2007. évi I. szervezési időszaka felszámolási feladatainak végrehajtásáról

1826

130/2006. (HK 24.) HVKF intézkedés A Fegyvernemi Állandó Munkacsoport megalakításáról és működéséről szóló 65/2006. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

1826


MH főnöki rendelkezések

 

68/2006. (HK 24.) HM KPSZH intézkedés A HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal, a HM 1. és 2. sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság, a HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság megszüntetésére, valamint a megalakításra kerülő HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség logisztikai és vezetői feladatainak végrehajtására

1827

5/2006. (HK 24.) HM HKF intézkedés A szervezeti átalakítás 2007. I. szervezési időszak szakmai feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2006. (HK 23.) HM HKF intézkedés módosításáról

1827

6/2006. (HK 24.) HM HKF intézkedés A HM-III. objektum kiürítésével kapcsolatos híradó és informatikai szakfeladatokról

1827

147/2006. (HK 24.) HM KLH intézkedés Típusalkalmassági bizonyítványok kiadásáról

1827

257/2006. (HK 24.) MH LEPK intézkedés Az "Összhaderőnemi Légi Műveletek Doktrína" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1827


Szerződések

 

HM Ingatlankezelési Hivatal

1828

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

1828

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

1829

MH Híradó és Informatikai Parancsnokság

1829


Közlemények

 

166/2006. (HK 24.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

1830

MH SZKIKNY közlemény Bélyegzőérvénytelenítés

1832


Lapzárta után érkezett MH főnöki rendelkezés

 

530/2006. (HK 24.) MH EÜPK intézkedés A 2007. évben végrehajtandó egészségügyi alkalmasság-, és szűrővizsgálatokról

1832

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.