A kiadó honlapja

Ön az oldal 583382. látogatója        Budapest

2006. SZEPTEMBER 20.,

szerda


 


L. ÉVFOLYAM

24. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLY

 

2/2006. (VII. 19.) OKM r. Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

2561


HATÁROZAT

 

44/2006. (VII. 13.) ME h. Főiskolai rektor megbízásáról

2566


KÖZLEMÉNYEK

 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okirata

2566

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye „Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata” közzétételéről

2572

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ jogerős határozatai akkreditált vizsgahelyek létesítéséről

2597

Pályázati felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre

2600

A Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola versenyfelhívása irodalmi gyermekfesztiválra

2606

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és oktatói állásaira

2607

Pályázati felhívás óvodavezetői, iskolaigazgatói és egyéb vezetői állásokra

2613

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

2616

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

2619

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások, pályázat visszavonása, helyesbítés

2620

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.