A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2006. SZEPTEMBER 25.,

hétfő


 


L. ÉVFOLYAM

25. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

167/2006. (VII. 28.) Korm. r. Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről (a Magyar Közlöny 2006. évi 101. számában megjelent helyesbítéssel egybe szerkesztve)

2649

3/2006. (VII. 24.) OKM r. A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosításáról

2652

5/2006. (VII. 24.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet kiegészítéséről*

2655


UTASÍTÁS

 

7/2006. (MK 94.) OKM utasítás Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról**

2655


KÖZLEMÉNYEK

 

Az oktatási jogok biztosának beszámolója a 2005. évi tevékenységéről

2656

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói állásaira

2729

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

2731

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

2733

Névváltozás

2735

Zárás után érkezett pályázati felhívások

2736

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.