A kiadó honlapja

Ön az oldal 583307. látogatója        Budapest

2006. NOVEMBER 2.,

csütörtök


 


L. ÉVFOLYAM

28. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

180/2006. (VIII. 28.) Korm. r. A Magyar UNESCO Bizottságról szóló 70/1993. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

3025

186/2006. (VIII. 31.) Korm. r. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

3026

6/2006. (VIII. 28.) OKM r. A Magyar UNESCO Bizottság Titkársága megszüntetéséről

3027

59/2006. (VIII. 22.) GKM r. A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról

3028

60/2006. (VIII. 22.) GKM r. A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról

3032


UTASÍTÁS

 

8/2006. (MK 108.) OKM utasítás Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú módosításának kiadásáról és a 7/2006. (MK 94.) utasítás módosításáról

3036


HATÁROZATOK

 

1085/2006. (VIII. 28.) Korm. h. Az „Arany János Közalapítvány a Tudományért” közalapítvány megszüntetéséről

3042

50/2006. (VIII. 22.) ME h. Főiskolai tanárok kinevezéséről

3043


KÖZLEMÉNYEK

 

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozatai

3044

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium versenyfelhívásai

3047

Tájékoztató a Bugát Pál XXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Vetélkedő eredményeiről

3050

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények állásaira

3051

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

3053

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

3054

Zárás után érkezett pályázati felhívások

3056

Tájékoztató a 2007/2008. tanév közoktatási közismereti, sajátos nevelési igényű tanulók (gyógypedagógiai), nemzetiségi és szakképzési tankönyveinek legmagasabb fogyasztói áráról

3059

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.