A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2006. JANUÁR 31.,

kedd


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

3. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

323/2005. (XII. 28.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között, az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló Budapesten, 2005. március 24-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

147

1/2006. (I. 6.) HM rendelet A katonai légügyi hatósági eljárások díjairól szóló 9/2004. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

150


Határozat

 

2/2006. (HK 3.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

151


Miniszteri utasítások

 

1/2006. (HK 3.) HM utasítás A hivatásos és szerződéses katonák 2006. évi illetményfejlesztésről

152

2/2006. (HK 3.) HM utasítás Az önkéntes tartalékos katonák 2006. évi illetményfejlesztésről

153

3/2006. (HK 3.) HM utasítás A katonai tanintézeti hallgatók és növendékek 2006. évi illetményfejlesztésről

153

4/2006. (HK 3.) HM utasítás A köztisztviselők és a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók 2006. évi illetményfejlesztése végrehajtásáról

154

5/2006. (HK 3.) HM utasítás A közalkalmazottak 2006. évi illetményfejlesztése végrehajtásáról

155

7/2006. (HK 3.) HM utasítás A 2006. évi intézményi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjéről

157

8/2006. (HK 3.) HM utasítás A 2006. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendről

183

9/2006. (HK 3.) HM utasítás A Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnoksági feladatokat ellátó szervezete kialakításával összefüggő előkészítő feladatokról szóló 55/2005. (HK 12.) HM utasítás módosításáról

183


Államtitkári rendelkezések

 

184/2005. (HK 3/2006.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedése A polgári közlekedési vállalatoktól bérelt szolgálati autóbuszjáratok igénybevételének rendjéről szóló 10/2003. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

184

185/2005. (HK 3/2006.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedése A haderőnemek elhelyezési szakállománya tevékenységének szabályozásáról

185


MH főnöki rendelkezések

 

3/2006. (HK 3.) MH ÖLTP intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek kiképzéstechnikai létesítményekkel, eszközökkel és anyagokkal történő ellátásáról, nyilvántartásáról, elszámoltatásáról

187

13/2006. (HK 3.) MH ÖLTP intézkedés A PLUSSSZ Multivitamin tablettával történő ellátásról szóló 584/2004. (HK 27.) MH ÖLTP intézkedés hatályon kívül helyezéséről

191

280/2005. (HK 3/2006.) MH EÜPK intézkedés A 2006. évben végrehajtandó egészségügyi alkalmasság- és szűrővizsgálatokról

191

379/2005. (HK 3/2006.) HM KLH intézkedés A „Légijog az állami célú légiközlekedésben” című főnökségi kiadvány kiadásáról

198

30/2005. (HK 3/2006.) HVK KTFCSF intézkedés A „Katonai Szó és Kifejezés Gyűjtemény I. rész angol-magyar” című kézikönyv 2. kiadásának hatálybaléptetéséről

198

267/2005. (HK 3/2006.) MH LEPK intézkedés Az „MH Légierő Parancsnokság Állandó Működési Eljárások” című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

198

275/2005. (HK 3/2006.) MH LEPK intézkedés A „Helikopterek alkalmazása szárazföldi műveletekben [ATP-49(D)] II. kötet” című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

198

278/2005. (HK 3/2006.) MH LEPK intézkedés Az „MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred Állandó Működési Eljárások” című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

199

585/2005. (HK 3/2006.) MH SZFP intézkedés A „Könnyű Lövészraj-, Szakasz Doktrina” című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

199


Szerződések

 

HM Ingatlankezelési Hivatal

200

HM Nemzetközi és Rendezvényszervező Hivatal

201

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

203

Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal

203


Közlemények

 

3/2006. (HK 3.) HM VGHÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról, módosításáról

204

Budapesti Katonai Ügyészség Nyomozótiszti igazolvány érvénytelenítése

205

MH SZKIKNY 2005-ben megjelent nyílt szolgálati könyvek árai

205

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.