A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. MÁRCIUS 31.,

péntek


 


LIV. ÉVFOLYAM

3. szám


 

ÁRA: 575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

7/2006. (ÜK. 3.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ utasítás módosításáról

81

8/2006. (ÜK. 3.) LÜ utasítás az ügyészi törvényességi felügyeletről szóló 3/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

82

9/2006. (ÜK. 3.) LÜ utasítás legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

88


KÖRLEVELEK

 

1/2006. (ÜK. 3.) főov. körlevél az adóellenőrzés során a vállalkozási tevékenységgel összefüggésbe hozható helyszín, helyiség és gépjármű átvizsgálásáról, valamint a helyszínen talált gépjármű rakományának ellenőrzéséről rendelkező adóhatósági végzés ügyészi jóváhagyásáról

89


SZEMÉLYI HÍREK

 

Elismerés

90

Kinevezések

90

Lemondás, áthelyezés

91

Áthelyezések, kinevezések

91

Áthelyezés, kirendelés, megbízás

91

Áthelyezések

91

Megbízás

91

Szolgálati viszony megszűnése

91

Igazolványok érvénytelenítése

92

Halálozás

92


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

92

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.