A kiadó honlapja

Ön az oldal 582516. látogatója        

Budapest

2006. FEBRUÁR 21.,

kedd


 


L. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 690 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

289/2005. (XII. 25.) Korm. r. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

393

310/2005. (XII. 25.) Korm. r. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

436

31/2005. (XII. 22.) OM r. a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról

439

32/2005. (XII. 22.) OM r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

441


HATÁROZATOK

 

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozatai

442


KÖZLEMÉNYEK

 

A Kaposvári Egyetem alapító okirata

449

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény álláshelyére

451

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

452

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

465

Helyesbítések

478

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

479

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.