A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. ÁPRILIS 28.,

péntek


 


LIV. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


TÖRVÉNYEK

 

2006. évi LI. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról (indokolással)

98

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

222

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

310


UTASÍTÁSOK

 

10/2006. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben lezajlott törvénytelenségek áldozatai emlékének megörökítéséről

455

11/2006. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

455


SZEMÉLYI HÍREK

 

Elismerés

456

Kinevezések

456

Előléptetés

456

Áthelyezések, kinevezések

457

Vezetői tisztségről lemondás

457

Áthelyezések

457

Megbízás

457

Szolgálati viszony megszűnések

457


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

458

Pályázati felhívás az Országos Kriminológiai Intézet képzési igazgató-helyettes, társigazgatói állás betöltésére

459

Személyiségi jogi perben hozott jogerős ítélet rendelkező részének közzététele

460

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.