A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. MÁJUS 31.,

szerda


 


LIV. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


HATÁROZATOK

 

103/2006. (V. 17.) KE határozat a legfőbb ügyész helyettesének felmentéséről

466

2/2006. BJE jogegységi határozat

466


UTASÍTÁSOK

 

12/2006. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

470

13/2006. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

470


SZEMÉLYI HÍREK

 

Legfőbb ügyészi, legfőbb ügyész helyettesi tisztség betöltésének megszűnése, áthelyezések

472

Kinevezések

472

Áthelyezések, kinevezések

472

Áthelyezések

472

Kirendelés, megbízás

473

Szolgálati viszony megszűnések

473

Halálozások

473

Igazolványok érvénytelenítése

473


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

474

Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

475

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.