A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2006. MÁRCIUS 1.,

szerda


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabály

 

4/2006. (II. 7.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

427


Miniszteri utasítások

 

14/2006. (HK 6.) HM utasítás A Gripen repülőgépek ünnepélyes átvételének előkészítéséről

442

15/2006. (HK 6.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium részvételével alapított közhasznú társaságok működése feletti tulajdonosi és szakmai felügyeletgyakorlás és a szakmai követelménytámasztás rendjéről szóló 96/2005. (HK 20.) HM utasítás kiegészítéséről

443

16/2006. (HK 6.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Hatásköri Jegyzékének módosításáról

443

17/2006. (HK 6.) HM utasítás A hadfelszerelési anyagok rendszeresítéséről és rendszerből történő kivonásáról

464


Államtitkári rendelkezés

 

14/2006. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelmi tárca NATO katonai Integrációs Programjában foglalt feladatok végrehajtásáról és a végrehajtást nyomon követő jelentés értékelési rendszer működtetésének rendjéről szóló 23/2003. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

472


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezés

 

50/2006. (HK 6.) HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök első helyettes helyettesítéséről

472


MH főnöki rendelkezések

 

34/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedés A Többnemzeti Szárazföldi Kötelék (Olasz-Szlovén-Magyar Dandár - MLF) csapatkarjelzéseinek rendszeresítéséről

473

35/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedés Nemzetközi Bizottsági Erők (ISAF) csapatkarjelzéseinek rendszeresítéséről

474

36/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedés Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság gyakorló csapatkarjelzésének és csapatjelvényének rendszeresítéséről

476

37/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedés A Többnemzeti Műszaki Zászlóalj (Tisza Zászlóalj) csapatkarjelzéseinek rendszeresítéséről

478

74/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedés Az AJP-4.9 (STANAG 2512) Többnemzeti Logisztikai Támogatás Módjai NATO szövetségesi kiadvány nemzeti bevezetéséről

481

72/2006. (HK 6.) MH EÜPK intézkedés A Magyar Honvédségben a Force Protection (erők megóvása) képesség létrehozása érdekében végrehajtandó egészségügyi szakfeladatokról

481


MH szolgálatfőnöki rendelkezések

 

65/2006. (HK 6.) MH PCGTSZF intézkedés A Kirsch típusú beépíthető vagy konténeres, hálózatpótló és hordozható áramforrás aggregátorok alkalmazásba vételéről

481

66/2006. (HK 6.) MH PCGTSZF intézkedés Az Ikarus E95 ME típusú távolsági luxus autóbusz alkalmazásba vételéről

482


Szerződés

 

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

483


Közlemények

 

13/2006. (HK 6.) HM közlemény Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő lakóépületek (lakások) valamint személygépkocsi tároló helyiségek (állóhelyek) elidegenítésre történő XX., soron kívüli üteméről

484

1/2006. (HK 6.) HVKF I. h. közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

485

HM JIF Helyesbítés

486

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.