A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2006. MÁRCIUS 13.,

hétfő


 


L. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 690 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


HATÁROZATOK

 

3/2006. (I. 13.) ME h. Főiskolai tanárok kinevezéséről

521

6/2006. (I. 19.) ME h. Főiskolai tanár felmentéséről

521

1006/2006. (I. 20.) Korm. h. A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

521


KÖZLEMÉNYEK

 

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

522

A Tempus Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

528

Közlemény az Országos vizsgáztatási névjegyzék közzétételéről

533

Közlemény az Országos szakértői névjegyzék közzétételéről

565

Közlemény az Országos szakmai szakértői névjegyzék közzétételéről

625

A Történelemtanárok Egyletének köszönetnyilvánítása

644

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és oktatói állásaira

644

Pályázati felhívás óvodavezetői, iskolaigazgatói és egyéb vezetői állásokra

650

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

664

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

669

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások és pályázati felhívások visszavonása, helyesbítés

670

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.