A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. JÚNIUS 30.,

péntek


 


LIV. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

14/2006. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal való együttműködésről szóló 16/2001. (ÜK.12.) LÜ utasítás módosításáról

482

15/2006. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

482

16/2006. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszerének bevezetéséről szóló 5/1982. Legf. Ü. utasítás módosításáról

484

17/2006. (ÜK. 6.) LÜ utasítás legfőbb ügyészi utasítások módosításáról, illetőleg hatályon kívül helyezéséről

485


KÖRLEVELEK

 

1/2006. (ÜK. 6.) LÜ h. körlevél a büntetőeljárást megszüntető egyes bírósági határozatokkal kapcsolatos ügyészi feladatokról

486

2/2006. (ÜK. 6.) együttes főov. körlevél az új vádképviseleti lapok bevezetéséről

486


SZEMÉLYI HÍREK

 

Elismerések

487

Kinevezések

488

Áthelyezések, kinevezések

489

Áthelyezések

489

Megbízások

489

Szolgálati viszony megszűnések

489

Igazolvány érvénytelenítése

489


KÖZLEMÉNYEK

 

A Kozma Sándor emlékére a 2006. évben meghirdetett tudományos pályázaton díjazottak, elismerésben részesültek

490

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

492

A Pest Megyei Főügyészség magánjogi és közigazgatási jogi osztályának új címe

494

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.