A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. JÚLIUS 31.,

hétfő


 


LIV. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

18/2006. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az ügyészségi informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos egyes kérdésekről

498


KÖRLEVELEK

 

3/2006. (ÜK. 7.) együttes főov. körlevél az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika szabályainak, valamint a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

499


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kitüntetések

504

Címadományozások

504

Kinevezések

505

Áthelyezések, kinevezések

505

Áthelyezések

505

Szolgálati viszony megszűnések

505

Halálozások

506


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

506

Helyesbítés

507

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.