A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2006. ÁPRILIS 3.,

hétfő


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabály

 

6/2006. (II. 28.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi felhasználásának rendjéről

532


Határozatok

 

27/2006. (III. 17.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

535

29/2006. (III. 17.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

535

30/2006. (III. 17.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

535

35/2006. (III. 17.) KE határozat Altábornagyi rendfokozat posztumusz helyreállításáról

535


Miniszteri utasítások

 

01/2006. (HK 8.) HM utasítás A 3008/2004. (III. 12.) Korm. határozatban foglalt célkitűzések megvalósításának további koordinációs feladatairól

536

23/2006. (HK 8.) HM utasítás A NATO CMX 06 válságkezelési gyakorlat nemzeti feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról

536

24/2006. (HK 8.) HM utasítás A Honvédelmi Idősügyi Tanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 36/2003. (HK 10.) HM utasítás módosításáról

536

26/2006. (HK 8.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői- és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 45/2005. (HK 10.) HM utasítás módosításáról

536

27/2006. (HK 8.) HM utasítás A válságkezelési gyakorlatok tervezésének szervezésének és végrehajtásának szabályozásáról

536

28/2006. (HK 8.) HM utasítás A Magyar Honvédség 2006-2010. évre szóló gyakorlatok és kiképzési rendezvények programja

538

29/2006. (HK 8.) HM utasítás A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos személyügyi feladatokról, valamint az egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 40/2005. (HK 10.) HM utasítás módosításáról

539

30/2006. (HK 8.) HM utasítás Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 71/2005. HK 15.) HM utasítás módosításáról

540

31/2006. (HK 8.) HM utasítás A külföldi állami légijárművek be- és átrepülési engedélyezésével összefüggő okmányok központi nyilvántartásáról

541

32/2006. (HK 8.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2006. évi összegeinek megállapításáról

542

33/2006. (HK 8.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2006. évi feladatainak végrehajtásáról

34/2006. (HK 8.) HM utasítás A tanulmányi szerződések megkötéséről szóló 2/2004. (HK 2.) HM utasítás módosításáról

553


Államtitkári rendelkezések

 

3/2006. (HK 8.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásának általános szabályairól

554

21/2006. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Szkopjei Parancsnokság őrzés-védelmét ellátó MH Õr- és Biztosító Szakasz műveleti területről történő kivonásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

557

23/2006. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2006. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

557

24/2006. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség rádióberendezéseinek frekvencia biztosítás rendjéről és az elektromágneses összeférhetőség biztosításáról

558


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

53/2006. (HK 8.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar főnök vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

563

60/2006. (HK 8.) HVKF parancs A 2006. március 15-i ünnepségekkel összefüggő feladatokról

563

59/2006. (HK 8.) HVKF parancs A "BEVETÉSI IRÁNY 2006" gyakorlat és bemutató foglalkozás előkészítéséről és végrehajtásáról

563

54/2006. (HK 8.) HVKF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar 2006. évi katonai sportbajnokságai megszervezéséről és végrehajtásáról

566

55/2006. (HK 8.) HVKF intézkedés A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásával kapcsolatos megemlékezések, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények feladatairól szóló 75/2002. (HK 20.) HVKF intézkedés módosításáról

567

56/2006. (HK 8.) HVKF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnök szolgálati alárendeltségébe tartozó tábornoki állomány részvételével, gyalogsági fegyverekkel végrehajtandó lőgyakorlatok és 6 km-es gyorsított menetgyakorlat megszervezéséről és végrehajtásáról

568

57/2006. (HK 8.) HVKF intézkedés A korlátozott katonai rendőri képességek kialakításáról

568

58/2006. (HK 8.) HVKF intézkedés A nemzetközi szervezetek által irányított válságreagáló és béketámogató műveletekben résztvevő állomány hadiruházattal történő ellátásának rendjéről

569

62/2006. (HK 8.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonazenekarainak kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokon kívüli kirendeléséről

570


MH főnöki rendelkezések

 

19/2006. (HK 8.) HM KPSZH intézkedés Az egyes külföldön szolgálatot teljesítő személyek vendéglátási és reprezentációs kereteinek kezeléséről, a kiadások tervezéséről és elszámolásáról

571

39/2006. (HK 8.) HM KLH intézkedés A JAS 39 Hu H4 típusú repülőgép típusalkalmassági bizonyítványának kiadásáról

579

5/2006. (HK 8.) HVK KTFCSF intézkedés A "Kézikönyv a nem háborús műveletek katonai feladatai" című főnökségi kiadvány kiadásáról

579

37/2006. (HK 8.) MH LEPK intézkedés A "HELIKOPTER MÛVELETEK DOKTRINA" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

579

279/2005. (HK 8/2006.) MH LEPK intézkedés Az "MH 12. LÉGVÉDELMI RAKÉTADANDÁR ÁLLANDÓ MÛKÖDÉSI ELJÁRÁSOK" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

579

85/2006. (HK 8.) MH SZFPK intézkedés "A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖNNYÛ LÖVÉSZ SZÁZAD DOKTRINÁJA" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

580

30/2006. (HK 8.) MH ÖLTPK intézkedés A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína (2. kiadás/MH DSZOFT kód: 11410) kiadásáról

580

120/2006. (HK 8.) MH ÖLTPK szakutasítás Az osztályos fokozatok követelményeiről, a követelmények teljesítésének, felmérésének rendjéről szóló 268/1999. (HK 22.) MH LFI szakutasítás módosításáról

580

86/2006. (HK 8.) MH EÜPK intézkedés A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság Atom-, Biológiai-, Vegyi-, Riasztási és Értesítési Rendszerének szabályozására, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság ABV központ megalakításáról, felépítéséről és feladatairól

583

102/2006. (HK 8.) MH EÜPK intézkedés Egységes NATO Előírás [STANAG 2358 Elsősegélynyújtás és higiéniai képzés az atom, biológiai és vegyi (ABV) hadműveletekben 3. kiadás] nemzeti bevezetéséről

583


MH szolgálatfőnöki rendelkezések

 

110/2006. (HK 8.) MH RSZF intézkedés A ruházati termékek gazdálkodási árainak megállapításáról

587

135/2006. (HK 8.) MH RSZF intézkedés Egyes ruházati termékek nyilvántartott mennyiségének jelentéséről

612


Szerződések

 

MH 37/4 Török Ignác Műszaki-Építő Zászlóalj

615

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

615

HM Ingatlankezelési Hivatal

615

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.