A kiadó honlapja

Ön az oldal 278227. látogatója        

Budapest

2006. ÁPRILIS 12.,

szerda


 


CXXXIII. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 943 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabály

 


Jogszabályok

 

7/2006. (III. 21.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól

620

8/2006. (III. 21.) HM rendelet A honvédségi közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról

638

9/2006. (III. 23.) HM rendelet A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

639

10/2006. (III. 27.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

643


Határozatok

 

25/2006. (HK 9.) HM határozat A Magyar Honvédség 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj alapító okiratának módosításáról

652

26/2006. (HK 9.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

653

27/2006. (HK 9.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

654

29/2006. (HK 9.) HM határozat Az MH Budapest Fővárosi Hadkiegészítő Parancsnokság alapító okiratának módosításáról

655

30/2006. (HK 9.) HM határozat A Magyar Honvédség Könnyű Gyalog Század költségvetési szerv megszüntetéséről

656

31/2006. (HK 9.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

656

32/2006. (HK 9.) HM határozat A Magyar Honvédség Katonai Rendfenntartó Kontingens költségvetési szerv megszüntetéséről

658

33/2006. (HK 9.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

658

34/2006. (HK 9.) HM határozat A Magyar Honvédség Õr- és Biztosító Zászlóalj költségvetési szerv megszüntetéséről

660

35/2006. (HK 9.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

660


Miniszteri utasítások

 

25/2006. (HK 9.) HM utasítás A magyar repülőgép-vezetők kanadai képzési programja hazai Irányító Testületének létrehozásáról

662

35/2006. (HK 9.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

664

36/2006. (HK 9.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerének módosításáról

668

37/2006. (HK 9.) HM utasítás A HM rendelkezésű lakás bérbeadásával és a lakáscélú támogatásokkal összefüggő, a honvédelmi szervekre háruló egyes feladatok ellátásáról, a lakásgazdálkodási és lakóházkezelési szervek feladatairól, a lakásbizottságok működéséről, továbbá a szálló férőhely gazdálkodás és a szálló bérlet szabályairól szóló 63/1995. (HK 33.) HM utasítás módosításáról

670

38/2006. (HK 9.) HM utasítás Egyes HM utasítások módosításáról

673

39/2006. (HK 9.) HM utasítás A Nemzetközi CLIMS Kemping megszervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatokról

675


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

62/2006. (HK 9.) HVKF parancs A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetinek 2006. évi feladatairól

677

63/2006. (HK 9.) HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar törzsigazgató helyettesítéséről

677

64/2006. (HK 9.) HVKF parancs 13. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

677

65/2006. (HK 9.) HVKF intézkedés A Fegyvernemi Állandó Munkacsoport megalakításáról és működéséről

677


MH főnöki rendelkezések

 

33/2006. (HK 9.) MH ÖLTPK intézkedés A NATO Reagáló Erők (NRF) csapatjelvényének rendszeresítéséről

680

152/2006. (HK 9.) MH ÖLTPK–ORFK KÖZB. FÕIG együttes intézkedés A Magyar Honvédség személyi és technikai állományát érintő közúti közlekedési balesetek esetén követendő eljárásról

682

120/2006. (HK 9.) MH EÜPK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2037 – A NATO-erők védőoltása 8. kiadás) nemzeti bevezetéséről

685

121/2006. (HK 9.) MH EÜPK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2534 – Az alkalmazott katonai munka-állatok tartása, kezelése és állategészségügyi ellátása 1. kiadás) nemzeti bevezetéséről

685

122/2006. (HK 9.) MH EÜPK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2136 – Az ivóvíz minőségi követelményei műveletekben és rendkívüli körülmények között 4. kiadás) nemzeti bevezetéséről

686


MH szolgálatfőnöki rendelkezések

 

172/2006. (HK 9.) MH RSZF intézkedés A nyomtatványok egységárainak megállapításáról

686


Szerződések

 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

731

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

731


Közlemények

 

HM közlemény a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiadásáról

732

82/2006. (HK 9.) HM VGHÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról, módosításáról

735

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.