A kiadó honlapja

Ön az oldal 75974. látogatója        

Budapest

2006. SZEPTEMBER 30.,

szombat


 


LIV. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

522

11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

525


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

540

Áthelyezések

540

Megbízás

540

Szolgálati viszony megszűnés

540

Halálozások

540

Igazolványok érvénytelenítése

540


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

541

A Debreceni Ítélőtábla új címe, telefon- és faxszámai

542

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.08.05.