A kiadó honlapja

Ön az oldal 278233. látogatója        

Budapest

2007. JANUÁR 19.,

péntek


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2006: CXVIII. tv. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

4

344/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

4

345/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatalról

6

28/2006. (XII. 19.) HM rendelet A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról

6

29/2006. (XII. 26.) HM-IRM együttes rendelet A katonák szabadságvesztésének, előzetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM-IM együttes rendelet módosításáról

7


Határozatok

 

271/2006. (XII. 14.) KE határozat Orvos vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

9

272/2006. (XII. 18.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

9

168/2006. (HK 1/2007.) HM határozat A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okiratának módosításáról

9

169/2006. (HK 1/2007.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

9

170/2006. (HK 1/2007.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

11

172/2006. (HK 1/2007.) HM határozat A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság megszüntető határozatának módosításáról

12

173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium EBESZ Katonai Képviselet költségvetési szerv alapító határozatának módosításáról

13

174/2006. (HK 1/2007.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium NATO Képviselet költségvetési szerv alapító határozatának módosításáról

13

175/2006. (HK 1/2007.) HM határozat A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat alapító okiratának módosításáról

13

176/2006. (HK 1/2007.) HM határozat A Magyar Honvédség Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda megszüntető határozatának módosításáról

14

177/2006. (HK 1/2007.) HM határozat A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal költségvetési szerv megszüntetéséről

14


Miniszteri utasítások

 

134/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatokkal kapcsolatos egyes HM utasítások módosításáról

15

135/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás A 2006. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 8/2006. (HK 3.) HM utasítás módosításáról

16

136/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás A magyar repülőgép-vezetők kanadai képzési programja hazai Irányító Testületének létrehozásáról szóló 25/2006. (HK 9.) HM utasítás módosításáról

17

137/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás A katonai rehabilitációs eljárásról és a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának létrehozásáról

17

138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás A munkaköri jegyzékekről és az állománytáblákról

19

139/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás Az EU ALTHEA műveletbe felajánlott MH EUFOR alegység kijelöléséről, összeállításáról és felkészítéséről

22

140/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás Az éves tételes ügyviteli ellenőrzés alóli felmentésről

22


Államtitkári rendelkezés

 

178/2006. (HK 1/2007.) HM JSZÁT intézkedés A hadkiegészítő parancsnokságok felszámolásával, valamint az új szervezeti rendre történő áttéréssel kapcsolatos ügyviteli feladatok végrehajtásáról

23


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

139/2006. (HK 1/2007.) HVKF parancs A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli időszakra történő felkészülése egyes feladatairól

23

140/2006. (HK 1/2007.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság, parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

23

141/2006. (HK 1/2007.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Műveleti Irányító Központ, parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

24

143/2006. (HK 1/2007.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Műveleti Központ, parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

24

185/2006. (HK 1/2007.) HVKF parancs A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszaka feladatainak végrehajtásáról szóló 134/2006. (HK 24.) HVKF parancs módosításáról

24

142/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség vezetése megújításának részét képező parancsnokok és törzsek felkészítése korszerűsítési lehetőségeinek vizsgálatával kapcsolatos feladatokról

24

14/2006. (HK 1/2007.) HVKF I. h. intézkedés Egységes NATO Előírás hatálybaléptetéséről

26


Főnöki rendelkezések

 

105/2006. (HK 1/2007.) HM SZEF intézkedés A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszaka feladatainak végrehajtásával kapcsolatos személyügyi szakfeladatokról

27

7/2006. (HK 1/2007.) HM HKF intézkedés A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszak szakmai feladatainak végrehajtásáról

34

8/2006. (HK 1/2007.) HM HKF intézkedés A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszak szakmai feladatainak végrehajtásáról szóló 7/2006. (HK 1/2007.) HM HKF intézkedés módosításáról

34

534/2006. (HK 1/2007.) MH EÜPK intézkedés A csapatorvosi/foglalkozás-egészségügyi rendelőkben és a készlettároló helyeken lévő kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett tevékenységről

34

535/2006. (HK 1/2007.) MH EÜPK intézkedés A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszak egészségügyi szakfeladatainak végrehajtására

36


Szerződések

 

HM Ingatlankezelési Hivatal

39

HM Nemzetközi és Rendezvényszervező Hivatal

39

MH Katonai Közlekedési Központ

40

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár

41

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

41

MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj

41

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

42

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.