A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. MÁJUS 30.,

szerda


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

69/2007. (HK 10.) HM határozat A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred alapító okiratának módosításáról

634

70/2007. (HK 10.) HM határozat A Magyar Honvédség Katonai Rendfenntartó Kontingens ideiglenes katonai szervezet megszüntetéséről

635

71/2007. (HK 10.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatal költségvetési szerv megszüntetéséről

635

72/2007. (HK 10.) HM határozat A Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem költségvetési szerv alapításáról

636


Miniszteri utasítás

 

45/2007. (HK 10.) HM utasítás Egyes HM utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

638


Államtitkári rendelkezés

 

68/2007. (HK 10.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2007. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

681


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

7/2007. (HK 10.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség objektuma polgári őrzés-védelmének ideiglenes katonai megerősítése megszüntetéséről

682

48/2007. (HK 10.) HM HVKF parancs A 2007. július 7-ei ünnepélyes tiszthelyettes eskü végrehajtásáról

682

49/2007. (HK 10.) HM HVKF parancs A katonacsaládok országos találkozója végrehajtásával összefüggő feladatokról

682

50/2007. (HK 10.) HM HVKF parancs A 2007. tárgyévi és a maradvány szabadságok kiadásának szabályairól

682

52/2007. (HK 10.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédelem Napja megünneplésével összefüggő feladatokról

682


Főnöki rendelkezés

 

116/2007. (HK 10.) HM FLÜ intézkedés A ruházati termékek 2007. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

683


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

715

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

715

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj

716


Közlemény

 

ZMNE Pályázat

717

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.