A kiadó honlapja

Ön az oldal 76224. látogatója        

Budapest

2007. OKTÓBER 31.,

szerda


 


LV. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 588 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


KÖRLEVELEK

 

8/2007. (ÜK. 10.) együttes főov. körlevél az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika, valamint a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

402


SZEMÉLYI HÍREK

 

Elismerések

404

Kinevezések

404

Kinevezés, megbízás

404

Áthelyezések, kinevezések

404

Áthelyezések

404

Megbízás

405

Szolgálati viszony megszűnések

405

Halálozások

405

Kijelölés

405

Igazolványok érvénytelenítése

405


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

406

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.11.26.