A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. JÚNIUS 22.,

péntek


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

10/2007. (V. 11.) HM rendelet A honvédségi közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról

725

11/2007. (V. 11.) HM rendelet A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet módosításáról

725

12/2007. (V. 11.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

726

13/2007. (V. 11.) HM rendelet A Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 24/1997. (XI. 6.) HM rendelet módosításáról

726

14/2007. (V. 11.) HM rendelet Az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló 15/2000. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

727

15/2007. (V. 11.) HM rendelet A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi járművek közúti közlekedéséről szóló 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet módosításáról

727

16/2007. (V. 11.) HM rendelet A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékainak részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosításáról

728

17/2007. (V. 11.) HM rendelet A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról

729

18/2007. (V. 21.) HM rendelet A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok objektumaiba történő belépés rendjéről szóló 2/1997. (I. 10.) HM rendelet módosításáról

746

19/2007. (V. 21.) HM rendelet Az országgyűlési biztosnak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség működésére szolgáló területeire történő belépéséről szóló 11/1996. (IX. 25.) HM rendelet módosításáról

746

20/2007. (V. 21.) HM rendelet Az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről

747

21/2007. (V. 30.) HM rendelet A honvédségi közúti járművek műszaki vizsgálatáról, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról

747

22/2007. (V. 30.) HM rendelet A Maléter Pál Emlékérem alapításáról szóló 15/1998. (X. 6.) HM rendelet módosításáról

748

23/2007. (V. 30.) HM rendelet A dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról szóló 14/1999. (X. 27.) HM rendelet módosításáról

748

24/2007. (V. 30.) HM rendelet A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

749


Határozatok

 

92/2007. (V. 17.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

750

93/2007. (V. 21.) KE határozat Orvos dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

750

94/2007. (V. 21.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

750

95/2007. (V. 21.) KE határozat Nyugállományú vezérőrnagy nyugállományú altábornagyi előléptetéséről

750

96/2007. (V. 21.) KE határozat Nyugállományú vezérőrnagy nyugállományú altábornagyi előléptetéséről

751

97/2007. (V. 21.) KE határozat Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről

751

98/2007. (V. 21.) KE határozat Nyugállományú dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről

751

99/2007. (V. 21.) KE határozat Nyugállományú ezredes nyugállományú dandártábornoki kinevezéséről

751

100/2007. (V. 21.) KE határozat Nyugállományú ezredes dandártábornoki kinevezéséről

752

73/2007. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ költségvetési szerv alapításáról

752

74/2007. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet költségvetési szerv megszüntetéséről

754

75/2007. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet költségvetési szerv megszüntetéséről

755

76/2007. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Verőcei Betegotthon költségvetési szerv megszüntetéséről

755

78/2007. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred alapító okiratának módosításáról

756

81/2007. (HK 11.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról

757


Miniszteri utasítások

 

001/2007. (HK 11.) HM utasítás A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjéről

758

46/2007. (HK 11.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

758

47/2007. (HK 11.) HM utasítás A Magyar Honvédség átalakításával összefüggő koordinációs és kontrolling feladatok ellátásáról

761

48/2007. (HK 11.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról

763

49/2007. (HK 11.) HM utasítás A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról

766

50/2007. (HK 11.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

768

51/2007. (HK 11.) HM utasítás Egyes munkakörök elemzéséről

769

52/2007. (HK 11.) HM utasítás A honvédelmi tárca ellenőrzési rendjéről

770


Államtitkári rendelkezések

 

82/2007. (HK 11.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2007. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

780

79/2007. (HK 11.) HM VTI SZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezéséről és végrehajtásáról

780


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

55/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnökhelyettes helyettesítéséről

782

57/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség objektuma polgári őrzés-védelmének ideiglenes katonai megerősítése megszüntetéséről

782

59/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség objektuma polgári őrzés-védelmének ideiglenes katonai megerősítése megszüntetéséről

782

60/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról

782

62/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs A NATO Reagáló Erők 9. Hadműveleti Értékelő Csoportjának vezényléséről

783

53/2007. (HK 11.) HM HVKF intézkedés A megyei, fővárosi védelmi bizottsággal együttműködő katonai szervezetek kijelöléséről

783

54/2007. (HK 11.) HM HVKF intézkedés A szerződéses legénységi szolgálatra alkalmas jelentkezők 2007. évi bevonulásának végrehajtásáról szóló 1/2007. (HK 2.) HM HVKF intézkedés módosításáról

784

56/2007. (HK 11.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Videó-telekonferencia Rendszer felügyeletével, felhasználásával, üzemeltetésével, logisztikai támogatásával kapcsolatos feladatokról

784

58/2007. (HK 11.) HM HVKF intézkedés Az EU harccsoportban kijelölt Magyar Honvédség EU Század készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

786

007/2007. (HK 11.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának követelményeiről szóló 001/2002. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

786

08/2007. (HK 11.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának logisztikai támogatásáról

786

61/2007. (HK 11.) HM HVKF intézkedés A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásával kapcsolatos megemlékezések, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények feladatairól szóló 75/2002. (HK 20.) HVKF intézkedés módosításáról

786


Főnöki rendelkezések

 

05/2007. (HK 11.) HM HKF-HM IIF együttes intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának híradó, informatikai, információvédelmi és dokumentumvédelmi szakfeladatairól

786

04/2007. (HK 11.) HM HKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának repülő, légvédelmi rakéta és tüzér, légi vezetési, radar, atom, biológiai, vegyivédelmi felderítő, elektronikai hadviselési és műszaki szakfeladatairól

786


MH szolgálatfőnöki rendelkezés

 

174/2007. (HK 11.) MH GEOSZ intézkedés A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszaka térképészeti és katonaföldrajzi támogatási feladatairól

787


Szerződések

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

788

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

788


Közlemények

 

80/2007. (HK 11.) HM közlemény Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő lakóépületek (lakások), valamint személygépkocsi tároló helyiségek (állóhelyek) elidegenítésére történő kijelölésének soron kívüli (XXII.) üteméről

789

Honvédelmi miniszter közleménye Pályázat a HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra

790

25/2007. (HK 11.) HM HVKFH közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

791

HM JF Helyesbítés

792

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.