A kiadó honlapja

Ön az oldal 76225. látogatója        

Budapest

2007. NOVEMBER 30.,

péntek


 


LV. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 588 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

410

Áthelyezések, kinevezések

410

Áthelyezések

410

Szolgálati viszony megszűnések

410

Igazolvány érvénytelenítése

410


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

411

Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

412

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.11.26.