A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. JÚNIUS 27.,

szerda


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

12. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

84/2007. (HK 12.) HM határozat A Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis költségvetési szerv alapításáról

795

85/2007. (HK 12.) HM határozat A Magyar Honvédség Szentendrei Kiképző Központ költségvetési szerv megszüntetéséről

796

89/2007. (HK 12.) HM határozat Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról

797


Miniszteri utasítások

 

53/2007. (HK 12.) HM utasítás A véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a katonai attasékkal való kapcsolattartásról

800

54/2007. (HK 12.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő kifizetések finanszírozásáról és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjéről

803

55/2007. (HK 12.) HM utasítás Az egyes elhelyezési feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 11/2003. (HK 5.) HM utasítás módosításáról

805

56/2007. (HK 12.) HM utasítás A költségvetési előirányzatok felhasználásának tervezéséről és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjéről

806

57/2007. (HK 12.) HM utasítás Az MH 2007-2016. közötti időszak 10 éves stratégiai tervének pontosítása alapján a 2008. (2009., 2010.) évi tervek elkészítéséről

809

58/2007. (HK 12.) HM utasítás Az MH 2009-2018. közötti időszak 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról

819

59/2007. (HK 12.) HM utasítás A Tárca Védelmi Tervező Rendszer alkalmazásáról és a rendszer fejlesztéséről

844

60/2007. (HK 12.) HM utasítás Az egyes személyügyi igazgatási feladatok végrehajtásáról szóló 9/2003. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

869

61/2007. (HK 12.) HM utasítás A hivatásos és szerződéses katonák 2007. évi egyszeri, soron kívüli ruházati illetményéről

869

62/2007. (HK 12.) HM utasítás A honvédségi közalkalmazottak 2007. évi egyszeri, soron kívüli ruházati költségtérítéséről

870

63/2007. (HK 12.) HM utasítás A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi köztisztviselők és közalkalmazottak egyszeri, soron kívüli bankköltség térítéséről

870

64/2007. (HK 12.) HM utasítás A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól

871

65/2007. (HK 12.) HM utasítás A Magyar Köztársaság 2011. első félévi soros EU-elnökségére történő felkészülés előkészítésének tárcaszintű feladatairól

884


Államtitkári rendelkezés

 

86/2007. (HK 12.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztériumnál foglalkoztatott köztisztviselők 2007. évi megajándékozásáról

885


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

65/2007. (HK 12.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek 2007. évi katonai sportbajnoksága megszervezéséről és végrehajtásáról

885

66/2007. (HK 12.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnökhelyettes helyettesítéséről

885

09/2007. (HK 12.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők (NATO Response Forces) 9. váltásának kötelékbe kijelölt erők készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

885


Főnöki rendelkezés

 

10/2007. (HK 12.) HM HKF intézkedés Az afganisztáni Tartományi Újjáépítő Csoportban részt vevő katonai szervezet tevékenységének felderítő támogatásáról

886


Szerződések

 

HM Kommunikációs és Toborzó Főosztály

887

HM Infrastrukturális Ügynökség

887

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.