A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. JÚLIUS 16.,

hétfő


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

13. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

25/2007. (VI. 6.) HM-IRM együttes rendelet A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet módosításáról

900

12/2007. (VI. 6.) PM rendelet A katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet módosításáról

900

26/2007. (VI. 20.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól

901

27/2007. (VI. 27.) HM rendelet A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

925


Határozatok

 

51/2007. (VI. 6.) OGY határozat A Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól

927

113/2007. (VI. 13.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

929

126/2007. (VI. 28.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

929

91/2007. (HK 13.) HM határozat A Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet költségvetési szerv megszüntető határozatának módosításáról

929

92/2007. (HK 13.) HM határozat A Magyar Honvédség Verőcei Betegotthon költségvetési szerv megszüntető határozatának módosításáról

929

93/2007. (HK 13.) HM határozat A Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet költségvetési szerv megszüntető határozatának módosításáról

930

96/2007. (HK 13.) HM határozat A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról

930


Miniszteri utasítások

 

66/2007. (HK 13.) HM utasítás Az európai uniós pályázatokkal összefüggő egyes feladatokról

932

67/2007. (HK 13.) HM utasítás Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer bevezetésével és használatával kapcsolatos feladatok szabályozásáról

933

68/2007. (HK 13.) HM utasítás A HM rendelkezésű lakás bérbeadásával és a lakáscélú támogatásokkal összefüggő, a honvédelmi szervekre háruló egyes feladatok ellátásáról, a lakásgazdálkodási és lakóházkezelési szervek feladatairól, a lakásbizottságok működéséről, továbbá a szálló férőhely gazdálkodás és a szálló bérlet szabályairól szóló 63/1995. (HK 33.) HM utasítás módosításáról szóló 18/2007. (HK 3.) HM utasítás módosításáról

941

70/2007. (HK 13.) HM utasítás A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

942

71/2007. (HK 13.) HM utasítás A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 129/2006. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

943

72/2007. (HK 13.) HM utasítás A közforgalmi személyszállítási utazási kedvezmények igénybevételéről és nyilvántartásáról

944

73/2007. (HK 13.) HM utasítás A külföldi állami légijárművek be- és átrepülésének engedélyezésével összefüggő okmányok központi nyilvántartásáról és az azzal összefüggő adatszolgáltatás rendjéről

946

74/2007. (HK 13.) HM utasítás A tárgyévben üres beosztások betöltésére kiírt pályázatok bíráló bizottságáról

948


Államtitkári rendelkezések

 

69/2007. (HK 13.) HM VP SZÁT szakutasítás Az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

949

95/2007. (HK 13.) HM JSZÁT intézkedés A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításához kapcsolódó dokumentum- és elektronikus információvédelmi szakfeladatok végrehajtásáról

993

94/2007. (HK 13.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2007. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

994


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

69/2007. (HK 13.) HM HVKF parancs A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszaka feladatainak végrehajtásáról szóló 134/2007. (HK 24.) HM HVKF parancs módosításáról

994

71/2007. (HK 13.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnökhelyettes helyettesítéséről

994

72/2007. (HK 13.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettesítéséről

994

80/2007. (HK 13.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 60/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs módosításáról

994

81/2007. (HK 13.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnökhelyettes helyettesítéséről

995

68/2007. (HK 13.) HM HVKF intézkedés Az Állami Egészségügyi Központ készenlétének elérésével és működésének biztosításával kapcsolatos híradó és informatikai feladatokról

995


Főnöki rendelkezések

 

43/2007. (HK 13.) HM SZEF intézkedés A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos személyügyi szakfeladatokról

996

8/2007. (HK 13.) HM HKF intézkedés A "Munkabúvárok kézikönyve" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1003

666/2007. (HK 13.) MH K-JSZ HTF intézkedés A nyári rendkívüli időjárás miatt betartandó higiénés szabályokról

1003


Szerződés

 

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

1005


Közlemények

 

90/2007. (HK 13.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról, módosításáról

1006

HM közlemény Pályázat az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola iskolaigazgatói (parancsnoki) beosztásának betöltésére

1008

HM közlemény A honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó Országos szakmai szakértői és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről és egységes szerkezetben történő megjelenítéséről, valamint a HM Országos szakmai szakértői és Országos szakmai vizsgaelnöki bíráló bizottság tagjainak közzétételéről

1008

MH KIAK Bélyegzőérvénytelenítés

1017

HM JF Helyesbítés

1017

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.