A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. MÁJUS 23.,

szerda


 


LI. ÉVFOLYAM

13. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

11/2007. (III. 14.) OKM r. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról

1337

12/2007. (III. 14.) OKM r. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

1343

13/2007. (III. 14.) OKM r. A szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

1371

14/2007. (III. 14.) OKM r. Az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

1377

15/2007. (III. 14.) OKM r. Az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

1384

16/2007. (III. 14.) OKM r. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

1396

17/2007. (III. 14.) OKM r. A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítménymotivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

1406

18/2007. (III. 19.) OKM r. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról

1415


HATÁROZAT

 

32/2007. (III. 19.) KE h. Rektori megbízásról

1495


KÖZLEMÉNYEK

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítési eljárása

1495

A Széchenyi István Egyetem Alapító Okirata

1504

A Budapesti Műszaki Főiskola Alapító Okirata

1510

A Tessedik Sámuel Főiskola Alapító Okirata

1515

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói állásaira

1526

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetői állásaira és egyéb vezetői állásokra

1531

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

1535

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

1540

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások és helyesbítés

1540

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.