A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. JÚLIUS 30.,

hétfő


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

15. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2007: XCIII. tv. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról

1051

28/2007. (VII. 9.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

1056

29/2007. (VII. 9.) HM rendelet A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002. (III. 29.) HM rendelet módosításáról

1058

16/2007. (VII. 1.) PM-HM együttes rendelet Egyes katonai vonatkozású PM-HM együttes rendeletek módosításáról

1061


Határozatok

 

138/2007. (VII. 4.) KE határozat Altábornagyi előléptetéséről

1062

97/2007. (HK 15.) HM határozat A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ alapító okiratának módosításáról

1062

101/2007. (HK 15.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alapító okiratának módosításáról

1063

102/2007. (HK 15.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

1064


Miniszteri utasítások

 

75/2007. (HK 15.) HM utasítás Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

1066

76/2007. (HK 15.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1066

77/2007. (HK 15.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerének kiadásáról

1067

78/2007. (HK 15.) HM utasítás A Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintő feladatokról

1067

79/2007. (HK 15.) HM utasítás A költségvetési előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosításának a rendjéről

1070

80/2007. (HK 15.) HM utasítás Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 19/2007. (HK 3.) HM utasítás módosításáról

1073

81/2007. (HK 15.) HM utasítás A HM fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól, és a HM fejezet egységes államháztartási belső ellenőrzési kézikönyvének kiadásáról

1074


Államtitkári rendelkezés

 

99/2007. (HK 15.) HM JSZÁT intézkedés A külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatok kezeléséről, továbbá a nemzeti minősített, illetve a nyílt iratkezelési feladatok ellátásáról

1085


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

82/2007. (HK 15.) HM HVKF parancs A helyőrségek kategóriába sorolásáról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló 16/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs módosításáról

1086

83/2007. (HK 15.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Szentendrei Kiképző Központ és a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola szolgálati elöljárói feladatainak átadása-átvételéről

1086


Főnöki rendelkezés

 

12/2007. (HK 15.) HM HTF parancs Minősített irat felülvizsgálatáról

1087


Szerződések

 

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

1088

HM Infrastrukturális Ügynökség

1089

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Beszerzési Igazgatóság

1089


Közlemények

 

Honvédelmi miniszter közlemény Pályázati felhívás az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe való felvételre

1090

HM KPÜ közlemény Tájékoztató az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban a 15/2000. (VI. 20.) HM rendelet alkalmazásához

1093

ZMNE közlemény Pályázat

1095

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.