A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. AUGUSZTUS 27.,

hétfő


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

16. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

30/2007. (VII. 18.) HM rendelet A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú térképellátásról szóló 35/2000. (XII. 20.) HM rendelet módosításáról

1100

31/2007. (VIII. 3.) HM rendelet A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

1101


Határozatok

 

149/2007. (VII. 20.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

1102

150/2007. (VII. 27.) KE határozat Szolgálati viszony megszüntetéséről és nyugállományba helyezésről

1102

151/2007. (VII. 27.) KE határozat Szolgálati viszony megszüntetéséről és nyugállományba helyezésről

1102

153/2007. (VII. 30.) KE határozat Vezérezredes szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

1102

104/2007. (HK 16.) HM határozat A Magyar Honvédség Támogató Dandár alapító okiratának módosításáról

1103

105/2007. (HK 16.) HM határozat A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola költségvetési szerv alapításáról

1103

107/2007. (HK 16.) HM határozat A Magyar Honvédségnek a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történő hozzájárulásáról

1105

110/2007. (HK 16.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okiratának módosításáról

1106

111/2007. (HK 16.) HM határozat A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ költségvetési szerv alapításáról

1106

112/2007. (HK 16.) HM határozat A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ alapító okiratának módosításáról

1108


Miniszteri utasítások

 

82/2007. (MK 108.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1109

83/2007. (HK 16.) HM utasítás Az Ált./22. cikkszámú, "A Magyar Honvédség Szolgálati szabályzata" című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

1169

84/2007. (HK 16.) HM utasítás A Magyar Honvédség rádióberendezéseinek frekvenciabiztosítás rendjéről és az elektromágneses összeférhetőség biztosításáról

1169

85/2007. (HK 16.) HM utasítás Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez (2009-2018)

1174

86/2007. (HK 16.) HM utasítás Egynapos sebészeti beavatkozások végzéséről

1179

87/2007. (HK 16.) HM utasítás A 2007. évi tisztavatás végrehajtásáról

1179

88/2007. (HK 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2008-2011. évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről

1179

89/2007. (HK 16.) HM utasítás A Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről

1193

90/2007. (HK 16.) HM utasítás A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet végrehajtásához szükséges egyes katonai szervezetek kijelöléséről

1195

91/2007. (HK 16.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja magyarországi végrehajtásához kapcsolódó Nemzeti Adminisztrációs Költségek ellátási és felhasználási normáiról

1195

92/2007. (HK 16.) HM utasítás Egyes nyomdai tevékenységek tervezésének, végzésének és felügyeletének rendjéről

1197


Államtitkári rendelkezések

 

108/2007. (HK 16.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési feladataival összefüggő egyes feladatokról

1200

109/2007. (HK 16.) HM KF intézkedés Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ anyagi készleteinek, kötelezettségvállalásainak és a jogi képviselet megosztásával kapcsolatos feladatokról

1203

106/2007. (HK 16.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2007. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1204

113/2007. (HK 16.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A NATO Védelmi Akadémia felsővezetői tanfolyam (SC 111) magyarországi látogatásának előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

1204


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

84/2007. (HK 16.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség objektumai polgári őrzés-védelmének ideiglenes katonai megerősítése megszüntetéséről

1206

85/2007. (HK 16.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség egyes katonai szervezeteinek és személyi állományának katasztrófavédelmi helyzetben történő igénybevételéről

1206

86/2007. (HK 16.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség egyes katonai szervezeteinek és személyi állományának katasztrófavédelmi helyzetben történő igénybevételéről

1206

87/2007. (HK 16.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség egyes katonai szervezeteinek és személyi állományának katasztrófavédelmi helyzetben történő igénybevételéről

1206

92/2007. (HK 16.) HM HVKF parancs A HM Honvéd vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1207

93/2007. (HK 16.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettesítéséről

1207

88/2007. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A HM Honvéd Vezérkar felsőszintű vezetői- és munkaértekezletei rendjéről, valamint az azokkal összefüggő egyes feladatokról szóló 30/2007. (HK 6.) HM HVKF intézkedés módosításáról

1207

89/2007. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A 2007. augusztus 20-i tisztavató ünnepség előkészítésének feladatairól

1207

90/2007. (HK 16.) HM HVKF intézkedés Az MH Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2007. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

1207

91/2007. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A katonai objektumok őrzés-védelmi kategóriába sorolásáról, az őrzés fajtájáról és az őrzés megszervezéséről szóló 71/2004. (HK 21.) HVKF intézkedés módosításáról

1207


Főnöki rendelkezés

 

13/2007. (HK 16.) HM HTF-HM HKF együttes intézkedés A NATO minősített adatokat tartalmazó ügyviteli anyagok bizottsági ellenőrzéséről és a NATO-EU nyilvántartó felszámolásáról

1207


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1209

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

1209


Közlemény

 

2/2007. (HK 16.) HM KLB közlemény A HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi, továbbá a Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató honvédelmi szervezetek ideiglenes szervezeti összetételéről szóló 1/2007. (HK 2.) HM KLB közlemény módosításáról

1210

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.