A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. SZEPTEMBER 19.,

szerda


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

17. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

1220

33/2007. (VIII. 17.) HM rendelet A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról

1227

34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról

1229

35/2007. (VIII. 24.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 25.) HM rendelet módosításáról

1235

36/2007. (VIII. 29.) HM rendelet A Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről szóló 6/2003. (II. 7.) HM rendelet módosításáról

1235


Határozatok

 

162/2007. (VIII. 31.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1257

163/2007. (VIII. 31.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1257


Miniszteri utasítások

 

93/2007. (HK 17.) HM utasítás A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 76/2007. (HK 15.) HM utasítás kiegészítéséről

1257

94/2007. (HK 17.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium professzionális haderő kialakítására vonatkozó 2003-2013 közötti humánstratégiájának felülvizsgálatáról és módosításáról

1258

95/2007. (HK 17.) HM utasítás A Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról szóló 114/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás módosításáról

1259

96/2007. (HK 17.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének módosításáról

1261

97/2007. (HK 17.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetés gazdálkodási információs rendszer felépítéséről, működési rendjéről, üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről

1277

98/2007. (HK 17.) HM utasítás A külföldi fegyveres erők hőerőgépei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség hőerőgépei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjéről

1293


Államtitkári rendelkezés

 

114/2007. (HK 17.) HM KF intézkedés Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ anyagi készleteinek, kötelezettségvállalásainak és a jogi képviselet megosztásával kapcsolatos feladatokról szóló 109/2007. (HK 16.) HM KF intézkedés módosításáról

1300


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

94/2007. (HK 17.) HM HVKF parancs A 2007. augusztus 20-i ünnepségekkel összefüggő feladatokról

1300

102/2007. (HK 17.) HM HVKF parancs A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszaka feladatainak végrehajtásáról szóló 134/2006. (HK 24.) HM HVKF parancs módosításáról

1300

104/2007. (HK 17.) HM HVKF parancs XVI. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

1301

103/2007. (HK 17.) HM HVKF parancs A helyőrségek kategóriába sorolásáról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló 16/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs módosításáról

1301

95/2007. (HK 17.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei éves és havi feladattervének elkészítésével összefüggő feladatokról

1301

96/2007. (HK 17.) HM HVKF intézkedés A "CENTRIFUGAL FORCE 2008" ("COMBINED ENDEAVOR '08") nemzetközi híradó és informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 2007. szeptember 7. és 16. között Magyarországon megrendezésre kerülő tervező konferenciával összefüggő feladatokról

1301

97/2007. (HK 17.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők 10. váltásban részt vevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

1301

98/2007. (HK 17.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők 11. váltásban részt vevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

1303

99/2007. (HK 17.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők 12. váltásban részt vevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

1304


Főnöki rendelkezések

 

225/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedés A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1306

288/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedés A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség hadi- (gyakorló-) öltözet csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1307

289/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedés A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség csapatjelvényének rendszeresítéséről

1308

290/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedés A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség csapatérméjének rendszeresítéséről

1309

207/2007. (HK 17.) MH MK intézkedés Az MH Műveleti Központ csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1310

884/2007. (HK 17.) MH HEK intézkedés a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ munka- és tűzvédelmi helyzetével összefüggő feladatok végrehajtásáról, valamint a munkabalesetek és a tűzesetek megelőzéséről

1310

987/2007. (HK 17.) MH KJSZ HTF intézkedés A kérődzők tejének, illetve az abból készült tejtermékek fogyasztásával kapcsolatos higiénés szabályokról

1311


MH csapatparancsnoki rendelkezések

 

137/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedés Az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1312

Az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság csapatkarjelzésének gyakorló egyenruhára történő rendszeresítéséről

1313

139/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedés Az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság csapatjelvényének rendszeresítéséről

1314

140/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedés Az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság csapatérméjének rendszeresítéséről

1315

192/2007. (HK 17.) MH KM HPK intézkedés Az MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1316

91/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK intézkedés A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis, Biztosító alegységek, Művelettámogató Zászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1317

92/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK intézkedés A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis, Biztosító alegységek, Előretolt repülésirányító csoport csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1319


Közlemény

 

HM JF és

1320

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.